Wydrukuj tę stronę
Cze 25

WZC PBUK udzieliło absolutorium zarządowi i radzie Biura

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności PBUK w 2020 r. Udzieliło też absolutorium zarządowi oraz radzie Biura. 

 

Walne Zgromadzenie Członków PBUK obradowało 24 czerwca 2021 r. Rozpatrzyło sprawozdanie finansowe i sprawozdania z działalności PBUK w 2020 r. Przyjęło też sprawozdanie biegłego rewidenta oraz opinię rady Biura. Jednogłośnie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Biura oraz Radzie Biura.