Aktualności

Aktualności

Aktualności

Co dziewiąte zdarzenie na polskich drogach z winy zmotoryzowanego z zagranicy powoduje kierujący pojazdem z rejestracją ukraińską. PBUK ułatwia uczestnikom takich kolizji ustalenie sprawcy, a poszkodowanym - uzyskanie odszkodowania. Biuro udostępniło na swojej stronie internetowej druk wspólnego zgłoszenia szkody w trzech wersjach językowych: polskiej, polsko-angielskiej oraz polsko-ukraińskiej. Dzięki niemu prostsze staje się ustalenie przebiegu zdarzenia.

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ułatwia poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez zagranicznych kierowców ustalenie ubezpieczyciela sprawcy oraz jego korespondenta w Polsce. Biuro udostępniło na swojej stronie internetowej specjalny formularz, za pomocą którego można zgłosić szkodę z winy obcokrajowca, do jakiej doszło na terenie naszego kraju. PBUK na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych zidentyfikuje firmę, w której sprawca ubezpieczył pojazd oraz jej korespondenta w Polsce, i przekaże poszkodowanemu informacje na jego temat.

 

Wraz z falą uchodźców z Ukrainy do Polski trafiają tysiące pojazdów z ukraińskimim tablicami rejestracyjnymi. Aby móc poruszać się po naszych drogach, kierujący nimi muszą być wyposażeni w ważny certyfikat Zielonej Karty lub ubezpieczenie graniczne.

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych będzie przyjmować zgłoszenia szkód wynikłych z ruchu pojazdów zarejestrowanych na Ukrainie, a także na Białorusi i w Rosji, według dotychczasowych zasad. Ze względu na agresję przeciwko Ukrainie ze strony Rosji oraz poparcie jej przez Białoruś, do PBUK napływają pytania ze strony użytkowników dróg, dotyczące tych kwestii. Zasady obowiązujące w ramach Systemu Zielonej Karty pozostają niezmienne.

 

W działającej na Wyspach Brytyjskich a zarejestrowanej w Gibraltarze firmie ubezpieczeniowej Green Realizations 123 Limited (dawniej MCE Insurance Company Limited) tamtejszy sąd ustanowił zarząd komisaryczny. Oznacza to, że wstrzymano jej uprawnienia do zawierania nowych umów oraz odnowień.

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypłaciło do końca 2021 r. blisko 7 mln zł zobowiązań za szkody transgraniczne wyrządzone przez kierujących pojazdami ubezpieczonymi w firmie Gefion. Utworzyło też rezerwy na poczet ewentualnych płatności w kolejnych latach w podobnej wysokości. 

 

Ponad 3 proc. zdarzeń drogowych powodują w Polsce kierowcy z zagranicy. W 2020 r. byli sprawcami 12,7 tys. wypadków i kolizji, pisze na łamach grudniowego Miesięcznika Ubezpieczeniowego Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To zdecydowanie mniej niż rok wcześniej. Poszkodowanym wypłacono z tego tytułu świadczenia o łącznej wartości 89,5 mln zł, czyli o prawie 22 proc. mniej niż w poprzednim roku. Spadek liczby zdarzeń z winy obcokrajowców to skutek ograniczenia ruchu transgranicznego spowodowanego przez pandemię. Najwięcej kolizji i wypadków na polskich drogach spośród obcokrajowców powodowali kierowcy z Niemiec, czytamy w artykule.

 

Zdarzenia drogowe spowodowane w Polsce przez kierowców z zagranicy są dość rzadkie. Warto jednak wiedzieć, jak postępować w sytuacji wypadku lub kolizji z samochodem zarejestrowanym poza Polską
i komu należy zgłosić szkodę, aby uzyskać odszkodowanie. 

 

Kończy się okres, kiedy do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej można wjechać posługując się polskim dowodem osobistym. Ostatnim dniem ważności tego dokumentu na Wyspach, jest 30 września 2021 r. Od 1 października 2021 r. wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii będzie możliwy jedynie po okazaniu ważnego paszportu.

 

Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego (ASF) stwierdziła niewypłacalność lokalnego towarzystwa ubezpieczeniowego City Insurance SA i cofnęła mu zezwolenie na prowadzenie działalności. Złoży też do sądu wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec ubezpieczyciela.

 

Ponad 3 proc. zdarzeń drogowych powodują w Polsce kierowcy z zagranicy. W 2020 r. byli sprawcami 12,7 tys. wypadków i kolizji - zdecydowanie mniej niż rok wcześniej. Poszkodowanym wypłacono z tego tytułu świadczenia o łącznej wartości 89,5 mln zł, czyli o prawie 22 proc. mniej niż w poprzednim roku. Spadek liczby zdarzeń z winy obcokrajowców to skutek ograniczenia ruchu transgranicznego spowodowanego przez pandemię. Najwięcej kolizji i wypadków na polskich drogach spośród obcokrajowców powodowali kierowcy z Niemiec - 29 proc.

 

Po rozbudowaniu przez Policję systemu mobilnego o możliwość rejestracji bezpośrednio na miejscu wypadku lub kolizji notatek policyjnych, tak zwanych kart zdarzenia znacznie skrócił się czas dostarczania informacji o zdarzeniach do zakładów ubezpieczeń. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przygotował rozwiązanie informatyczne, które umożliwia wymianę danych między policją a ubezpieczycielami w trybie online, dzięki czemu możliwa jest szybsza wypłata odszkodowań. 

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...