Aktualności

Aktualności

Aktualności

Od trzech lat systematycznie rośnie liczba szkód powodowanych na europejskich drogach przez kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Nasi zmotoryzowani byli w 2023 r. sprawcami aż 69 tys. tego typu zdarzeń. To o 6 tys. (czyli o 9,4 proc.) więcej niż rok wcześniej. Pogarsza się więc jakość prowadzenia pojazdów przez naszych kierowców poza granicami kraju. Tradycyjnie najwięcej kolizji kierujący autami z polskimi tablicami powodują na drogach Niemiec, a także Włoch, Francji, Holandii i Belgii. Kolosalny wzrost nastąpił w liczbie szkód z winy naszych zmotoryzowanych prowadzących pojazdy bez ważnego ubezpieczenia OC. W 2023 r. PBUK zarejestrowało ponad tysiąc tego typu zgłoszeń, z tytułu których wypłaciło świadczenia o wartości 24,6 mln zł.

 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Biura. Dokonało także zmian w składzie Rady.

 

W wieku 93 lat zmarł Andrzej Geisler, wybitny ekspert w dziedzinie ubezpieczeń morskich, lotniczych oraz komunikacyjnych. Przez lata nadzorował m. in. obsługę transgranicznych szkód komunikacyjnych, w czasach gdy funkcję polskiego Biura Narodowego w Systemie Zielonej Karty pełnia Warta. Był menedżerem wyższego szczebla w Warcie oraz Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. 

 

Zgromadzenie Ogólne Rady Biur (COB) Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o bezterminowym zawieszeniu członkostwa Biura Narodowego Iranu z dniem 1 stycznia 2024 r. Decyzja oznacza zawieszenie aktywnego członkostwa tego Biura w Radzie, brak możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek komitetach i grupach roboczych COB oraz wykluczenie z głosowań, z jednoczesnym zobowiązaniem do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych na rzecz innych członków Systemu Zielonej Karty.

 

Polski rynek ubezpieczeń 65 lat temu przystąpił do Systemu Zielonej Karty. Umożliwiło to polskim kierowcom poruszanie się po drogach innych państw Systemu, bez konieczności nabywania lokalnych ubezpieczeń OC. Zapewniło też poszkodowanym w wypadkach drogowych uzyskanie odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą.

 

Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK rozmawia z Hanną Karczewską-Czysz, byłą wiceprezes Biura, oraz Andrzejem Geislerem, byłym wiceprezesem TUiR WARTA S.A.

 

Już 4 proc. zdarzeń na polskich drogach powodują kierowcy z zagranicy. W 2022 r. byli sprawcami 15,7 tys. wypadków i kolizji - to o prawie 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Poszkodowanym wypłacono z tego tytułu świadczenia o łącznej wartości 117,6 mln zł czyli o ponad jedną trzecią więcej niż w poprzednim roku. Wyższa liczba zdarzeń z winy obcokrajowców była skutkiem zwiększenia ruchu transgranicznego po zakończeniu pandemii. Najwięcej szkód na polskich drogach spośród zagranicznych zmotoryzowanych powodowali kierujący pojazdami z tablicami niemieckimi - 25 proc., ale już niemal tyle samo zdarzeń miało miejsce z winy kierowców z Ukrainy, którzy wyrządzili ponad dwa razy więcej szkód niż rok wcześniej.

 

Wśród polskich zmotoryzowanych turystów rosnącą popularnością cieszą się Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra. To kraje, do których łatwo wybrać się własnym pojazdem, ponieważ obowiązuje w nich polskie OC. Jeśli jednak zdarzy się w nich wypadek spowodowany przez lokalnego kierowcę, po odszkodowanie można się zwrócić jedynie do ubezpieczyciela sprawcy.  

 

Koniec Zielonych Kart dla kierowców wjeżdżających do Polski z Białorusi i Rosji. Od 1 czerwca 2023 r., przekraczając granice Polski i innych państw EOG, zmotoryzowani z obu krajów muszą wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne. Wypowiedzenie umów Biurom Narodowym Białorusi i Rosji to jedno z największych wydarzeń w 65-letniej historii obecności polskiego rynku w Systemie Zielonej Karty, pisze na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego Małgorzata Kopcińska, dyrektor Wydziału Biuro Gwarant Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

W 2022 r., po trzech z rzędu latach spadków, wzrosła liczba kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach. Polscy zmotoryzowani byli w ostatnim roku sprawcami 63 tys. tego typu zdarzeń. To o 3 tys. więcej niż w 2021 r. Oznacza to, że jakość prowadzenia pojazdów przez naszych kierowców poza granicami kraju pogorszyła się. Tradycyjnie najwięcej kolizji kierujący autami z polskimi tablicami powodują na drogach Niemiec, a także Włoch, Francji, Holandii i Belgii. Znacząco wzrosła też liczba szkód z winy naszych zmotoryzowanych bez ważnego ubezpieczenia OC. W 2022 r. PBUK zarejestrowało aż 805 tego typu zgłoszeń, z tytułu których wypłaciło świadczenia o wartości 17,7 mln zł.

 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wybrało zarząd na kolejną kadencję. Prezesem Biura ponownie został Mariusz Wichtowski, a wiceprezesem - Michał Szyszko.

 

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny sezon urlopowy. Wielu turystów zdecyduje się na zagraniczną podróż własnym autem. Aby wakacje upłynęły bez niepotrzebnych problemów, do wyjazdu należy się odpowiednio przygotować. Zanim siądziemy za kółkiem, powinniśmy pamiętać o kilku kluczowych sprawach, takich jak: przygotowanie techniczne pojazdu, spakowanie ważnych dokumentów, wyznaczenie trasy. Za granicą często obowiązują inne przepisy dotyczące wyposażenia pojazdu czy posiadania przy sobie odpowiednich dokumentów.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...