Zdarzenia za granicą

W razie wypadku za granicą procedury dochodzenia odszkodowania są uzależnione od tego w jakim państwie doszło do zdarzenia oraz od tego w jakich państwach zarejestrowane były pojazdy uczestników wypadku.

Bardzo ważne jest spisanie numeru rejestracyjnego oraz marki pojazdu sprawcy, a także uzyskanie danych jego ubezpieczenia OC niezwłocznie po wypadku. W niektórych przypadkach ustalenie ubezpieczyciela sprawcy po powrocie do kraju jest utrudnione bądź niemożliwe, nawet jeżeli dysponujesz dokładnymi danymi kierowcy i pojazdu sprawcy.

Postępowanie w razie wypadku za granicą

Z poniższego formularza wybierz kraj wypadku oraz kraj rejestracji pojazdu sprawcy.
Poniżej pojawią się wskazówki dotyczące dlaszego postępowania.
Dane zdarzenia