Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przetwarza dane osobowe w ściśle określonym celu z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą. Ochrona danych osobowych stanowi priorytet dla Biura. Chronimy dane osobowe poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych środków organizacyjnych oraz technicznych.

Poniżej znajduje się informacja o przepisach prawnych dotyczących przetwarzania Danych Osobowych przez PBUK.

Czym jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Przepisy RODO są stosowane przez PBUK od dnia 25.05.2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (PL)

INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING (EN)

Wskazanie administratora i kontakt:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:

 

Zielona Karta
O Pbuk
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...