Akty prawne

Akty prawne związane z działalnością Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dokumenty do pobrania
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (źródło: http://isap.sejm.gov.pl)
1,1 MB
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (źródło: http://isap.sejm.gov.pl)
1,95 MB
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (źródło: http://isap.sejm.gov.pl)
0,15 MB
Regulamin Wewnętrzny
325 kB
Dyrektywa 2009/103/WE (źródło: http://eur-lex.europa.eu)
81 kB
Dyrektywa 2009/103/WE (w języku angielskim)
1,5 MB
Dyrektywa 2009/103/WE (w języku francuskim)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu. Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

1,5 MB
Statut PBUK
182 kB
Zielona Karta