Postępowanie w razie wypadku

Zdarzenia w Polsce
  • z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG
  • z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał Zieloną Kartę
  • z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał ubezpieczenie graniczne