Ubezpieczenie graniczne

Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami Porozumienia Wielostronnego wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie graniczne.

Minimalny okres ważności ubezpieczenia granicznego przyjęty w państwach należących do Systemu Zielonej Karty to 15 dni, natomiast polskie ubezpieczenie graniczne zawierane jest na min. 30 dni.