Zielona Karta

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest komunikacyjnym ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym, a należącym do Systemu Zielonej Karty.

Przez odpowiednie władze tych państw jest on uznawany za ważny bez dodatkowych formalności i opłat.

Minimalny okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielonej Karty to 15 dni.