Zdarzenia w Polsce

1 Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG, Andory, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, dla którego obowiązuje w Polsce polisa OC wystawiona w kraju rejestracji pojazdu

Kierujący pojazdami zarejestrowanymi w państwach EOG, Andory, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii nie mają obowiązku posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC.
 
W razie kolizji lub wypadku należy spisać numer rejestracyjny, markę pojazdu sprawcy szkody oraz jeżeli to możliwe, wykonać zdjęcie tablic rejestracyjnych tego pojazdu i zdjęcie polisy (jeżeli kierujący posiada ją przy sobie), spisać jej numer i nazwę ubezpieczyciela. Jeżeli policja nie interweniowała na miejscu zdarzenia, sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (druk wspólnego zgłoszenia szkody do pobrania tutaj).
 
Jeżeli znasz nazwę ubezpieczyciela
 
Jeżeli wiesz, w jakim towarzystwie ubezpieczony jest pojazd sprawcy, możesz samodzielnie sprawdzić, czy dane towarzystwo posiada na terenie Polski swojego przedstawiciela (tzw. korespondenta) oraz sprawdzić w wyszukiwarce korespondentów, gdzie należy zgłosić szkodę.
 
Jeśli w wyszukiwarce korespondentów odnajdujesz nazwę zagranicznego towarzystwa, ale pojawia się komunikat "Nie znaleziono korespondenta spełniającego powyższe kryteria”, skontaktuj się z PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłoś szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, prosząc o przyjęcie zgłoszenia szkody w charakterze Agenta PBUK. Zajmuje się on likwidacją szkód w imieniu PBUK w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zagranicznego towarzystwa nie posiada na terenie Polski swojego przedstawiciela (tzw. korespondenta).
 
Jeżeli nie znasz nazwy ubezpieczyciela
 
Jeżeli nie wiesz, w jakim towarzystwie ubezpieczony jest pojazd sprawcy, skontaktuj się z PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłoś szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, podając numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy (ważne: liczą się tablice rejestracyjne, a nie obywatelstwo lub narodowość kierowcy). Na mocy porozumień zawartych z PBUK, towarzystwa te wykonają oględziny i wycenę szkód w twoim pojeździe oraz zawiadomią nas o szkodzie, a następnie my podejmiemy ustalenia odnośnie ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu sprawcy szkody.
 
Wynik ustaleń dotyczący ubezpieczyciela wraz z informacją, z jakim towarzystwem należy się kontaktować w sprawie dalszej obsługi szkody otrzymasz bezpośrednio od nas lub od PZU S.A., bądź TUiR WARTA S.A.

2 Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż państwa EOG, Andory, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, dla którego obowiązuje w Polsce Zielona Karta

Kierujący pojazdami zarejestrowanymi w krajach innych niż państwa EOG, Andory, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii mają obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia tzw. Zielonej Karty.

W razie kolizji lub wypadku (jeżeli to możliwe) należy spisać numer rejestracyjny (pole nr 5 na Zielonej Karcie) i markę pojazdu sprawcy szkody (pole nr 7 na Zielonej Karcie) oraz wykonać zdjęcie tablic rejestracyjnych i zdjęcie Zielonej Karty, a także spisać jej numer (w prawym górnym rogu zaczynający się od kodu kraju, pole nr 4 na Zielonej Karcie) i nazwę ubezpieczyciela (pole nr 10 na Zielonej Karcie).

Jeżeli policja nie interweniowała na miejscu zdarzenia, sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (druk wspólnego zgłoszenia szkody do pobrania tutaj).

Jeżeli znasz nazwę ubezpieczyciela

Jeżeli wiesz, w jakim towarzystwie ubezpieczony jest pojazd sprawcy, sprawdź w wyszukiwarce korespondentów, czy wspomniane towarzystwo ma korespondenta na terenie Polski. Jeśli tak, zgłoś szkodę korespondentowi.

Jeśli w wyszukiwarce korespondentów odnajdujesz nazwę zagranicznego towarzystwa, ale pojawia się komunikat "Nie znaleziono korespondenta spełniającego powyższe kryteria.”, skontaktuj się z PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłoś szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, prosząc o przyjęcie zgłoszenia szkody w charakterze Agenta PBUK. Zajmuje się on likwidacją szkód w imieniu PBUK w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zagranicznego towarzystwa nie posiada na terenie Polski swojego przedstawiciela (tzw. korespondenta).

Jeżeli nie znasz nazwy ubezpieczyciela

Jeżeli nie wiesz, w jakim towarzystwie ubezpieczony jest pojazd sprawcy, skontaktuj się z nami poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj.

Nasze Biuro podejmie ustalenia odnośnie ubezpieczyciela, który wystawił dokument Zielonej Karty, a po jego ustaleniu otrzymasz informację, gdzie należy zgłosić szkodę.3 Zdarzenie z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał ubezpieczenie graniczne

Możesz samodzielnie na stronie UFG sprawdzić, w jakim towarzystwie posiadacz pojazdu sprawcy posiadał ubezpieczenie graniczne klikając tutaj. Celem zgłoszenia szkody, skontaktuj się z zakładem ubezpieczeń, który odnajdziesz na stronie UFG.

Jeżeli ubezpieczenie graniczne jest nieważne w chwili wypadku, należy zgłosić szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.