Lista korespondentów (tylko dla szkód zaistniałych na terytorium Polski)

Aby wyświetlić korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela wybierz z listy kraj ubezpieczyciela, a następnie wybierz jego nazwę lub wpisz kod Zielonej Karty.

Korespondent to nominowany przedstawiciel zagranicznego ubezpieczyciela, zatwierdzony przez biuro narodowe kraju zdarzenia, którego zadaniem jest likwidacja szkód powstałych w kraju, w którym jest ustanowiony, a spowodowanych przez kierującego posiadającego ważne ubezpieczenie OC zagranicznego ubezpieczyciela.

Aby wyświetlić korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela wybierz z listy kraj ubezpieczyciela, a następnie wybierz jego nazwę lub wpisz kod Zielonej Karty.

Formularz wyszukiwania