Aktualności

Gru 18

Biuro Iranu zawieszone w Radzie Biur Systemu Zielonej Karty

Zgromadzenie Ogólne Rady Biur (COB) Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o bezterminowym zawieszeniu członkostwa Biura Narodowego Iranu z dniem 1 stycznia 2024 r. Decyzja oznacza zawieszenie aktywnego członkostwa tego Biura w Radzie, brak możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek komitetach i grupach roboczych COB oraz wykluczenie z głosowań, z jednoczesnym zobowiązaniem do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych na rzecz innych członków Systemu Zielonej Karty.

 

Podłożem decyzji były wyłącznie trwałe, długoletnie problemy finansowe, komunikacyjne oraz organizacyjne, leżące postronnie Biura Irańskiego, w kontekście obsługi szkód transgranicznych, jak i związane z członkostwem Systemie Zielonej Karty.

 

Do odwołania zawieszone będzie stosowanie zapisów bilateralnych umów, podpisanych przez Biura Narodowe członków Systemu, w tym Biuro Polskie, z Biurem Iranu, o wzajemnym honorowaniu Międzynarodowych Kart Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonych Kart).

 

Począwszy od 1 stycznia 2024 r. od godz. 00:01 czasu środkowoeuropejskiego przestaną być honorowane na terenie Iranu certyfikaty Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielone Karty) wystawione z upoważnienia PBUK, nawet jeśli oznaczenie literowe Iranu znajdujące się w rubryce nr 8 certyfikatu nie będzie przekreślone. 

 

Certyfikaty stracą swoją ważność wyłącznie w odniesieniu do terytorium Iranu. Pozostaną nadal ważne w pozostałych krajach Systemu Zielonej Karty, o ile symbol danego kraju nie został wykreślony.

 

Analogicznie począwszy od 1 stycznia 2024 roku od godz. 00:01 czasu środkowoeuropejskiego  przestaną być honorowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zielone Karty wystawione  z upoważnienia Biura Narodowego Iranu, nawet jeśli oznaczenia literowe państw EOG, w tym Polski, znajdujące się w rubryce nr 8 certyfikatu nie będą przekreślone.

 

Od 1 stycznia 2024 roku posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Iranie wjeżdżając na terytorium Polski bez ważnej polisy ubezpieczenia granicznego wystawionej w jednym z państw EOG lub w Szwajcarii, zobowiązani będą do zawarcia umowy ubezpieczenia granicznego w chwili przekraczania granicy, w jednym z polskich zakładów ubezpieczeń. Obowiązek ten dotyczyć będzie również posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w irańskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i konsularne.

 

18 grudnia 2023 r.

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...