Aktualności

Aktualności

Aktualności

Zgromadzenie Ogólne Rady Biur (COB) Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o bezterminowym zawieszeniu w prawach członków Biura Białoruskiego oraz Biura Rosyjskiego z dniem 30 czerwca 2023 r. Decyzja oznacza zawieszenie aktywnego członkostwa obu Biur Narodowych w Radzie, brak możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek komitetach i grupach roboczych COB oraz wykluczenie z głosowań, z jednoczesnym zobowiązaniem do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych obu Biur Narodowych na rzecz innych członków Systemu Zielonej Karty.

 

Już za trzy tygodnie koniec Zielonych Kart dla kierowców jadących na Białoruś i do Rosji. Od północy 1 czerwca 2023 r., przekraczając granice z tymi krajami, zmotoryzowani będą musieli wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne. To największa zmiana w 65-letniej historii obecności polskiego rynku w Systemie Zielonej Karty.

 

Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego (ASF) stwierdziła niewypłacalność lokalnego towarzystwa ubezpieczeniowego Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA i cofnęła mu zezwolenie na prowadzenie działalności. Zapowiedziała też złożenie do sądu wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec ubezpieczyciela.

 

Nieco ponad 3 proc. zdarzeń na polskich drogach powodują kierowcy z zagranicy. W 2021 r. byli sprawcami 12,8 tys. wypadków i kolizji - niemal dokładnie tyle samo, co rok wcześniej, ale o blisko 1/4 mniej niż dwa lata temu. Poszkodowanym wypłacono z tego tytułu świadczenia o łącznej wartości 85,5 mln zł, czyli o 4,5 proc. mniej niż w poprzednim roku. Mniejsza niż w poprzednich latach liczba zdarzeń z winy obcokrajowców była skutkiem ograniczenia ruchu transgranicznego wywołanego przez pandemię. Najwięcej szkód na polskich drogach spośród kierujących pojazdami z obcymi tablicami powodowali kierujący na numerach niemieckich - 28 proc.

 

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych udzielił bezprecedensowej pomocy zmotoryzowanym ukraińskim uchodźcom. Wystawił 80 tys. bezskładkowych polis granicznych. Dzięki nim szukający schronienia przed wojną mogli przez 30 dni bez przeszkód poruszać się po drogach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Po upływie ważności, polisy mogły zostać odpłatnie przedłużone u dowolnego ubezpieczyciela mającego je w swojej ofercie. Od 24 lutego, czyli od początku zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, nasz rynek wystawił ponad 160 tys. ubezpieczeń granicznych kierującym pojazdami z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi.

 

Trzeci rok z rzędu spada liczba kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach. W 2021 r. nasi zmotoryzowani spowodowali ich 60 tys. W poprzednim roku byli sprawcami ponad 63,5 tys. zdarzeń. Nastąpił więc spadek o blisko 5,5 proc., a od 2018 sięgnął on już 20 proc. Tradycyjnie najwięcej kolizji kierujący pojazdami z polskimi tablicami powodują na drogach Niemiec, Francji, Włoch, Holandii i Wielkiej Brytanii. Ponownie wzrosła jednak liczba szkód z winy naszych zmotoryzowanych bez ważnego ubezpieczenia OC. W 2021 r. PBUK zarejestrowało 694 tego typu zgłoszenia, z tytułu których wypłaciło świadczenia o wartości 18,3 mln zł.

 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności PBUK w 2021 r. Udzieliło też absolutorium Zarządowi oraz Radzie Biura. Wybrało również nowy skład Rady.

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiedziało umowy dwustronne łączące je z Biurem Białoruskim oraz z Biurem Rosyjskim.

 

Co dziewiąte zdarzenie na polskich drogach z winy zmotoryzowanego z zagranicy powoduje kierujący pojazdem z rejestracją ukraińską. PBUK ułatwia uczestnikom takich kolizji ustalenie sprawcy, a poszkodowanym - uzyskanie odszkodowania. Biuro udostępniło na swojej stronie internetowej druk wspólnego zgłoszenia szkody w trzech wersjach językowych: polskiej, polsko-angielskiej oraz polsko-ukraińskiej. Dzięki niemu prostsze staje się ustalenie przebiegu zdarzenia.

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ułatwia poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez zagranicznych kierowców ustalenie ubezpieczyciela sprawcy oraz jego korespondenta w Polsce. Biuro udostępniło na swojej stronie internetowej specjalny formularz, za pomocą którego można zgłosić szkodę z winy obcokrajowca, do jakiej doszło na terenie naszego kraju. PBUK na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych zidentyfikuje firmę, w której sprawca ubezpieczył pojazd oraz jej korespondenta w Polsce, i przekaże poszkodowanemu informacje na jego temat.

 

Wraz z falą uchodźców z Ukrainy do Polski trafiają tysiące pojazdów z ukraińskimim tablicami rejestracyjnymi. Aby móc poruszać się po naszych drogach, kierujący nimi muszą być wyposażeni w ważny certyfikat Zielonej Karty lub ubezpieczenie graniczne.

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych będzie przyjmować zgłoszenia szkód wynikłych z ruchu pojazdów zarejestrowanych na Ukrainie, a także na Białorusi i w Rosji, według dotychczasowych zasad. Ze względu na agresję przeciwko Ukrainie ze strony Rosji oraz poparcie jej przez Białoruś, do PBUK napływają pytania ze strony użytkowników dróg, dotyczące tych kwestii. Zasady obowiązujące w ramach Systemu Zielonej Karty pozostają niezmienne.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...