Aktualności

Kwi 06

PBUK pomoże szybciej znaleźć ubezpieczyciela sprawcy szkody z winy obcokrajowca

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ułatwia poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez zagranicznych kierowców ustalenie ubezpieczyciela sprawcy oraz jego korespondenta w Polsce. Biuro udostępniło na swojej stronie internetowej specjalny formularz, za pomocą którego można zgłosić szkodę z winy obcokrajowca, do jakiej doszło na terenie naszego kraju. PBUK na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych zidentyfikuje firmę, w której sprawca ubezpieczył pojazd oraz jej korespondenta w Polsce, i przekaże poszkodowanemu informacje na jego temat.

 

W Polsce dochodzi rocznie do blisko 13 tys. szkód komunikacyjnych z winy kierujących pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Zdarzenia te stanowią ponad 3 proc. wszystkich wypadków i kolizji drogowych w naszym kraju. Najwięcej z nich wyrządzają zmotoryzowani z Niemiec (29 proc.) i Ukrainy (11 proc.). W wielu przypadkach poszkodowani nie są w stanie znaleźć ubezpieczyciela sprawcy i muszą wystąpić o to do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzieje się tak wówczas, gdy znany jest numer rejestracyjny pojazdu winowajcy, ale polisa z różnych względów jest nieczytelna.

 

Aby uprościć ten proces PBUK udostępniło na stronie internetowej specjalny formularz zapytania o ubezpieczyciela sprawcy szkody, gdy zdarzenie miało miejsce w Polsce:

https://pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zapytanie-o-ubezpieczyciela-sprawcy-szkody-polska

 

Jest to odpowiedź na potrzeby poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do jakich dochodzi w naszym kraju, z winy kierujących pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Biuro nie tylko pomoże w znalezieniu właściwego zakładu ubezpieczeń, ale także udostępni kontakt do jego korespondenta w Polsce, do którego należy się zwrócić z roszczeniem odszkodowawczym.

 

- Formularz na naszej stronie internetowej to najprostszy sposób przekazania nam najważniejszych danych związanych ze zdarzeniem. Dzięki nim będziemy mogli błyskawicznie zidentyfikować zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy, a także jego korespondenta w Polsce, i przekazać dane kontaktowe poszkodowanemu. W ten sposób szybko i sprawnie uzyska on informacje, gdzie powinien wystąpić o odszkodowanie - wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Od kilku lat z powodzeniem działa podobny formularz, umożliwiający zapytanie o ubezpieczyciela OC sprawcy szkody, gdy doszło do niej poza granicami kraju:

https://pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zapytanie-o-ubezpieczyciela-sprawcy-szkody

 

Dotyczy on zdarzeń, które miały miejsce w jednym z krajów Systemu Zielonej Karty, spowodowanych przez pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi rejestracji, gdzie krajem zamieszkania poszkodowanego i krajem rejestracji pojazdu sprawcy były kraje EOG lub Szwajcaria. Z jego pomocą poszkodowani otrzymają informacje na temat ubezpieczyciela oraz jego reprezentanta do spraw roszczeń w naszym kraju.

 

6 kwietnia 2022 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...