Aktualności

Cze 28

Nowy skład Rady PBUK

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności PBUK w 2021 r. Udzieliło też absolutorium Zarządowi oraz Radzie Biura. Wybrało również nowy skład Rady.

 

Walne Zgromadzenie Członków PBUK obradowało 27 czerwca 2022 r. Rozpatrzyło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności PBUK w 2021 r. Jednogłośnie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Radzie Biura.

 

W związku z upływem kadencji Rady, Walne Zgromadzenie wybrało na do jej składu:

  • Ireneusza Arczewskiego
  • Ernesta Bejdę
  • Jerzego Lenarda
  • Jarosława Niemirowskiego.

 

28 czerwca 2022 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...