Aktualności

Paź 18

Utrzymuje się mniejsza liczba szkód obcokrajowców na polskich drogach

Nieco ponad 3 proc. zdarzeń na polskich drogach powodują kierowcy z zagranicy. W 2021 r. byli sprawcami 12,8 tys. wypadków i kolizji - niemal dokładnie tyle samo, co rok wcześniej, ale o blisko 1/4 mniej niż dwa lata temu. Poszkodowanym wypłacono z tego tytułu świadczenia o łącznej wartości 85,5 mln zł, czyli o 4,5 proc. mniej niż w poprzednim roku. Mniejsza niż w poprzednich latach liczba zdarzeń z winy obcokrajowców była skutkiem ograniczenia ruchu transgranicznego wywołanego przez pandemię. Najwięcej szkód na polskich drogach spośród kierujących pojazdami z obcymi tablicami powodowali kierujący na numerach niemieckich - 28 proc.

 

Liczba kolizji i wypadków powodowanych na polskich drogach przez kierowców zagranicznych utrzymywała się w ostatnich latach na poziomie ok. 15 tys. W 2019 r. wzrosła do 17 tys. Na szczęście w 2020 r. spadła do 12,7 tys. czyli aż o 25,3 proc. i pozostała w 2021 r. na niemal niezmienionym poziomie - 12,8 tys. szkód.

 

Kto rozbija się na polskich drogach?

Według danych Policji w Polsce miało miejsce w 2021 r. ponad 445,4 tys. zdarzeń drogowych - 22,8 tys. wypadków i 422,6 tys. kolizji. Jak wynika z danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 12,8 tys. (czyli nieco ponad 3 proc.) z nich spowodowali kierujący pojazdami z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi.

 

Wykres 1. Szkody na terytorium Polski w latach 2014 - 2021, wyrządzone przez kierujących pojazdami z obcymi tablicami rejestracyjnymi 

PBUK stat PL 01 

Liczba szkód na terenie Polski zgłoszonych w ramach Systemu Zielonej Karty według danych zebranych przez PBUK była zbliżona do wyniku zanotowanego w 2020 r. Nie zmienił się procentowy udział pojazdów z poszczególnych państw w liczbie spowodowanych szkód na terenie Polski. Największą liczbę wypadków ponownie spowodowali kierujący pojazdami o rejestracji niemieckiej (28,05% ogólnej liczby zdarzeń), a następnie w kolejności: o rejestracji ukraińskiej (13,16%), litewskiej (7,55%), białoruskiej (6,67%), czeskiej (5,47%), słowackiej (3,70%), brytyjskiej (3,34%) oraz rosyjskiej (3,13%).

 

Wykres 2. Zagraniczni sprawcy szkód na terenie Polski w 2021 r.

PBUK stat PL 02 

- Szkody jakie zagraniczni kierowcy powodują na polskich drogach są niemałe. Średnia wartość odszkodowań z tego tytułu wyniosła w 2021 r. ponad 6,7 tys. zł. Łącznie na rzecz poszkodowanych wypłacono w ubiegłym roku świadczenia o wartości bliskiej 85,5 mln zł.Jej spadek w porównaniu z rokiem poprzednim był spowodowany ograniczeniami ruchu transgranicznego spowodowanymi przez pandemię. Należy przy tym zwrócić uwagę, że jest to kwota rzeczywiście wypłaconych przez PBUK oraz zakłady ubezpieczeń świadczeń i nie obejmuje ona utworzonych na ten cel rezerw - mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 

Kolizja z obcokrajowcem - i co dalej?

Uczestnicy ruchu drogowego nie zawsze wiedzą, jak zachować się w przypadku udziału w zdarzeniu, którego sprawca prowadził pojazd z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi, aby maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy. Przede wszystkim należy w takim przypadku spisać kilka danych: numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC, jeżeli pojazd sprawcy jest z kraju EOG, Andory, Serbii, Szwajcarii lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, oraz nazwę ubezpieczyciela, który wydał polisę lub certyfikat Zielonej Karty.

 

Jeżeli w wypadku nikt nie ucierpiał i nie była potrzebna interwencja policji, należy sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Pomoże w tym druk wspólnego zgłoszenia szkody. Można go pobrać ze strony internetowej PBUK:

https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody

 

- Druk wspólnego zgłoszenia szkody to zunifikowany europejski formularz bardzo przydatny w przypadku kolizji z pojazdem z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Sporządzony jest w dwóch językach: polskim i angielskim. W sytuacji, gdy nie znając języka nie możemy porozumieć się ze sprawcą, pomoże w tym uniwersalny formularz - mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Warto też zrobić zdjęcia (np. smartfonem) uczestniczących w zdarzeniu pojazdów (koniecznie z numerami rejestracyjnymi), innych uszkodzonych rzeczy oraz miejsca zdarzenia oraz, o ile to możliwe, zabezpieczyć fotograficznie dane z dokumentów kierujących oraz ich pojazdów.

 

Na stronie internetowej PBUK można sprawdzić, czy zagraniczny ubezpieczyciel sprawcy ma swojego przedstawiciela w Polsce: https://www.pbuk.pl/lista-korespondentow

 

Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy ma korespondenta w naszym kraju, szkodę należy zgłosić bezpośrednio do niego. Jeśli nie, należy z roszczeniem wystąpić do jednego z agentów PBUK: PZU lub Warty. Można do nich także zgłosić szkodę, jeżeli nie udało się ustalić ubezpieczyciela sprawcy. W każdym przypadku można uzyskać informacje i pomoc kontaktując się bezpośrednio z PBUK.

 

18 października 2022 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...