Aktualności

Cze 12

Białoruś i Rosja zawieszone w Radzie Biur Systemu Zielonej Karty

Zgromadzenie Ogólne Rady Biur (COB) Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o bezterminowym zawieszeniu w prawach członków Biura Białoruskiego oraz Biura Rosyjskiego z dniem 30 czerwca 2023 r. Decyzja oznacza zawieszenie aktywnego członkostwa obu Biur Narodowych w Radzie, brak możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek komitetach i grupach roboczych COB oraz wykluczenie z głosowań, z jednoczesnym zobowiązaniem do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych obu Biur Narodowych na rzecz innych członków Systemu Zielonej Karty.

 

Jest to kolejna sankcja nałożona przez Biura Narodowe Systemu Zielonej Karty na Białoruś i Rosję. Z dniem 1 czerwca 2023 r. rozwiązaniu uległy dwustronne umowy z Białorusią i Rosją o wzajemnym honorowaniu Zielnych Kart zawarte przez wszystkie Biura Narodowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Biuro Szwajcarskie, w tym przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Kierujący pojazdami zarejestrowanymi na Białorusi i w Rosji, wjeżdżając lub przebywając na terytorium EOG lub Szwajcarii, w celu spełnienia  obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, są więc zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia granicznego.

 

Jednocześnie z dniem 30 czerwca 2023 r. tracą ważność certyfikaty Zielonych Kart dotychczas wystawione przez Biura Białorusi i Rosji w relacji z Członkami Rady Biur spoza EOG i Szwajcarii.

 

12 czerwca 2023 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...