Aktualności

Cze 23

Zarząd PBUK wybrany na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wybrało zarząd na kolejną kadencję. Prezesem Biura ponownie został Mariusz Wichtowski, a wiceprezesem - Michał Szyszko.

 

Walne Zgromadzenie Członków PBUK rozpatrzyło 23 czerwca br. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Biura za 2022 r. Udzieliło także absolutorium zarządowi i radzie PBUK.

 

Zgromadzenie jednogłośnie wybrało zarząd PBUK na kolejną czteroletnią kadencję. Prezesem ponownie został Mariusz Wichtowski, a wiceprezesem - Michał Szyszko.

 

23 czerwca 2023 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...