Aktualności

Cze 21

Do urlopu za granicą zmotoryzowani muszą się dobrze przygotować

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny sezon urlopowy. Wielu turystów zdecyduje się na zagraniczną podróż własnym autem. Aby wakacje upłynęły bez niepotrzebnych problemów, do wyjazdu należy się odpowiednio przygotować. Zanim siądziemy za kółkiem, powinniśmy pamiętać o kilku kluczowych sprawach, takich jak: przygotowanie techniczne pojazdu, spakowanie ważnych dokumentów, wyznaczenie trasy. Za granicą często obowiązują inne przepisy dotyczące wyposażenia pojazdu czy posiadania przy sobie odpowiednich dokumentów.

 

- Brak odpowiedniego przygotowania się do wyjazdu, nieznajomość przepisów i niedostosowanie się do warunków oraz zwyczajów panujących na drogach innych państw jest przyczyną ogromnej liczby wypadków, jakie nasi zmotoryzowani powodują poza granicami Polski. W 2022 r. byli sprawcami ponad 63 tysięcy zdarzeń drogowych. To aż 170 dziennie! Dlatego warto przed zagraniczną podróżą należycie się do niej przygotować - zauważa Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Przed wyjazdem należy zatem zlecić ogólny przegląd techniczny pojazdu, skontrolować płyny - olej, płyn chłodniczy, hamulcowy, a także sprawdzić opony oraz oświetlenie (reflektory i kierunkowskazy). Koniecznie trzeba także zabrać ze sobą prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym oraz ważną polisą ubezpieczenia OC i Zieloną Kartę (w przypadku podróży poza obszar EOG). Należy mieć przy sobie także dowód osobisty lub paszport. W pojeździe powinna się także znaleźć sprawna gaśnica i odpowiednio wyposażona apteczka, a także kamizelka odblaskowa, maseczka, koło zapasowe, lewarek, zestaw kluczy. Przed podróżą warto sprawdzić przepisy drogowe w krajach, do których się wybieramy. Można je znaleźć na stronach polskich ambasad.

  

Lista kontrolna dla kierowców wybierających się w podróż pojazdem mechanicznym za granicę (kliknij obrazek):

 

Checklista obraz

 

Jak się zachować w razie wypadku za granicą, wzywać policję, czy wystarczy wspólne oświadczenie szkody?

To zależy od przepisów obowiązujących w kraju, w którym miał miejsce wypadek. W większości państw UE, w przypadku zwykłej kolizji (bez ofiar śmiertelnych lub rannych) nie ma obowiązku wzywania Policji. Wystarczy jeżeli uczestnicy zdarzenia spiszą wspólne zgłoszenie szkody (https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody).

Jeżeli jednak w zdarzeniu odniósł obrażenia któryś z uczestników, wystąpiły poważne szkody materialne, albo zaistniała wyraźna różnica zdań w interpretacji zdarzenia, należy wezwać policję.

Wybierając się natomiast do krajów za wschodnią granicą (Rosja, Białoruś) należy pamiętać, że obecność Policji jest wymagana w przypadku każdego zdarzenia, nawet jeżeli mamy do czynienia ze zwykłą kolizją. 

 

Jestem poszkodowanym w wypadku za granicą na terenie państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Sprawcą był kierujący pojazdem zarejestrowanym w kraju zdarzenia. Jak postąpić, aby uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy?

Szkodę zgłasza się bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy na terenie tego państwa. Jeżeli wypadek miał miejsce np. w Turcji lub Maroku, można się zwrócić do PBUK o pomoc w ustaleniu ubezpieczyciela pojazdu sprawcy. 

 

Jestem poszkodowanym w wypadku w kraju Systemu Zielonej Karty, na terenie państwa spoza EOG i Szwajcarii (np. w Mołdawii czy w Ukrainie itp.) Sprawcą był kierujący pojazdem zarejestrowanym poza krajem zdarzenia. Jak mam postąpić?

Jeśli pojazd sprawcy był zarejestrowany poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, należy zgłosić szkodę do Biura Narodowego kraju zdarzenia lub zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy. Ten jednak będzie miał prawo skierować sprawę do Biura Narodowego kraju zdarzenia. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody z własnej polisy AC, o ile poszkodowany ją posiada i chce z niej skorzystać.

Jeśli pojazd sprawcy zarejestrowany był w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, najlepiej będzie zgłosić szkodę do reprezentanta ds. roszczeń w Polsce, ustanowionego przez ubezpieczyciela OC sprawcy szkody. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody z własnej polisy AC, o ile poszkodowany ją posiada i chce z niej skorzystać. 

 

Jestem poszkodowanym w wypadku za granicą na terenie EOG przez sprawcę spoza tego obszaru. Co mam zrobić?

Należy zadbać o dokument stwierdzający jego odpowiedzialność (oświadczenie, raport policji) oraz spisać szczegóły jego Zielonej Karty (seria i nr, nazwa towarzystwa, okres ubezpieczenia). Dobrze jest zrobić fotografię dokumentu oraz tablicy rejestracyjnej sprawcy, a następnie zgłosić szkodę do Biura Narodowego kraju zdarzenia. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody z własnej polisy AC, o ile poszkodowany ją posiada i chce z niej skorzystać. 

 

Jestem poszkodowanym w wypadku za granicą. Sprawcą szkody był kierowca pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów EOG lub w Szwajcarii. Co mam robić?

Można zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy lub zgłosić ją w swoim kraju do reprezentanta ds. roszczeń ustanowionego przez ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Istnieje również możliwość zgłoszenia szkody z polisy AC, o ile poszkodowany ją posiada i chce z niej skorzystać.

 

Jestem poszkodowanym w wypadku w Polsce, sprawcą był kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju EOG, Andorze, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, nie znam nazwy ubezpieczyciela OC tego pojazdu, jak mogę ustalić, gdzie był ubezpieczony i gdzie mam zgłosić szkodę?

Jeżeli znany jest numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy, wystarczy skontaktować się z agentami PBUK tj. PZU SA albo TUiR WARTA SA, i zgłosić szkodę u jednego z tych ubezpieczycieli, podając posiadane dane.

Agenci PBUK: PZU SA albo TUiR WARTA SA wykonają oględziny i wycenę szkód w pojeździe, a po ustaleniu, czy zagraniczny zakład ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony sprawca wypadku, ustanowił korespondenta przekażą sprawę do załatwienia korespondentowi, a w przypadku jego braku samo dokonają ostatecznej likwidacji szkody. 

 

Jestem poszkodowanym w wypadku w Polsce, sprawcą był kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju EOG, Andorze, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, znam nazwę ubezpieczyciela OC tego pojazdu - gdzie mam zgłosić szkodę?

Jeżeli znana jest nazwa ubezpieczyciela sprawcy, wystarczy na stronie internetowej https://www.pbuk.pl/lista-korespondentow sprawdzić, czy firma ta ma polskiego przedstawiciela (korespondenta) i który z polskich ubezpieczycieli pełni tę funkcję. 

Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy ma korespondenta w naszym kraju, szkodę należy zgłosić u niego.

Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy nie ma korespondenta w Polsce, szkodę należy zgłosić do PZU SA albo TUiR WARTA SA. 

 

Jestem poszkodowanym w wypadku w Polsce, sprawcą był kierowca pojazdu z rejestracją zagraniczną spoza EOG, Andory, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (np.  Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Iran, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Turcja, Tunezja) - gdzie mam zgłosić szkodę?

Kierujący pojazdami zarejestrowanymi poza EOG, Andorą, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Serbią, Szwajcarią lub Wielką Brytanią mają obowiązek posiadania przy sobie międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC, tzw. Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego.

W przypadku kolizji z takim pojazdem należy spisać numer rejestracyjny i markę, a także koniecznie numer Zielonej Karty z datą jej ważności oraz nazwą ubezpieczyciela, który ją wydał.

Jeżeli nie była wymagana interwencja policji, należy sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Warto wozić w samochodzie gotowy druk wspólnego zgłoszenia szkody. Można go pobrać ze strony https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody. Przydatne będzie także zdjęcie pojazdu sprawcy i dokumentów ubezpieczenia.

Następnie na stronie internetowej https://www.pbuk.pl/lista-korespondentow należy sprawdzić, czy ubezpieczyciel sprawcy ma polskiego przedstawiciela (korespondenta) i który z polskich ubezpieczycieli pełni tę funkcję. 

Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy ma korespondenta w naszym kraju, szkodę należy zgłosić u niego.

Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy nie ma korespondenta w Polsce, należy zgłosić szkodę w PZU SA albo TUiR WARTA SA.

Jeżeli natomiast nie jest znana nazwa ubezpieczyciela sprawcy, trzeba będzie skontaktować się z PBUK.

 

Jestem poszkodowanym w wypadku w Polsce, sprawcą był kierowca pojazdu z zagraniczną rejestracją spoza EOG, Andory, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii lub Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, kierowca posiadał polisę ubezpieczenia granicznego (PL-UG), gdzie mam zgłosić szkodę?

Szkody spowodowane przez pojazdy z rejestracją zagraniczną zaopatrzone w ubezpieczenie graniczne (PL-UG), wystawione przez zakład ubezpieczeń działający w Polsce, należy zgłosić bezpośrednio temu zakładowi ubezpieczeń.

Nazwa zakładu ubezpieczeń znajduje się na pierwszej stronie dokumentu UG, pod danymi pojazdu.

Jeżeli natomiast ubezpieczenie graniczne okaże się nieważne (np. upłynął jego termin), szkodę należy zgłosić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC. 

 

Przydatne linki

Druk wspólnego zgłoszenia szkody: 

https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody

Wypadek za granicą:

https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zdarzenia-za-granica

Wypadek w Polsce:

https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zdarzenia-w-polsce

 

21 czerwca 2021 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...