Aktualności

Wrz 15

Polscy ubezpieczyciele komunikacyjni pomogli tysiącom ukraińskich zmotoryzowanych

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych udzielił bezprecedensowej pomocy zmotoryzowanym ukraińskim uchodźcom. Wystawił 80 tys. bezskładkowych polis granicznych. Dzięki nim szukający schronienia przed wojną mogli przez 30 dni bez przeszkód poruszać się po drogach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Po upływie ważności, polisy mogły zostać odpłatnie przedłużone u dowolnego ubezpieczyciela mającego je w swojej ofercie. Od 24 lutego, czyli od początku zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, nasz rynek wystawił ponad 160 tys. ubezpieczeń granicznych kierującym pojazdami z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi.

 

Wraz z falą uchodźców z Ukrainy do Polski trafiły tysiące pojazdów z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi. Aby móc poruszać się po naszych drogach, kierujący nimi muszą być wyposażeni w ważny certyfikat Zielonej Karty lub ubezpieczenie graniczne.

 

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest komunikacyjnym ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym, a którego Biuro Narodowe należy do Systemu Zielonej Karty. 

 

Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG, Andory, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa, wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie graniczne. Minimalny okres ważności ubezpieczenia granicznego przyjęty w państwach należących do Systemu Zielonej Karty to 30 dni. 

 

- Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych zapoczątkował europejską pomoc zmotoryzowanym ukraińskim uchodźcom. Jako pierwszy zaoferował bezpłatne 30-dniowe polisy graniczne dla wjeżdżających pojazdami mechanicznymi na nasze terytorium. Dzięki tym dokumentom mogli oni bez przeszkód poruszać się po drogach prawie całej Europy. Po upływie ważności polis mogli je odpłatnie przedłużyć u dowolnego ubezpieczyciela mającego je w swojej ofercie - mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

Zmotoryzowani uchodźcy z Ukrainy przez pierwsze dwa miesiące od wybuchu wojny mogli otrzymać nieodpłatnie 30-dniową polisę ubezpieczenia granicznego przy wjeździe do naszego kraju. Byli jednak tacy, którzy decydowali się uiścić za nią składkę.

 

Wykres 1. Wydane polisy ubezpieczenia granicznego (składkowe i bezskładkowe) od 24 lutego 2022 r.

PBUK Ub gr Ukr 2022 01

 

Wykres 2. Ubezpieczenia graniczne dla zmotoryzowanych z Ukrainy w ujęciu tygodniowym od 24 lutego 2022 r. 

PBUK Ub gr Ukr 2022 02

 

W pierwszych tygodniach od rosyjskiej napaści na Ukrainę liczba wystawionych ubezpieczeń granicznych dynamicznie rosła. Jednak w ostatnich tygodniach PBUK odnotowuje ustabilizowanie się oferowania tego typu polis. Dane te pokrywają się z danymi Służby Granicznej dotyczącymi wjazdów do Polski przez granice? z Ukrainą, gdzie obserwowana jest tendencja spadkowa. Warto mieć przy tym na uwadze, iż Biuro Ukraińskie wraz ze swoimi członkami zabezpiecza potrzebę wystawiania certyfikatów Zielonych Kart dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych na Ukrainie.

 

Spośród Członków PBUK jedynie kilku prowadzi dystrybucję ubezpieczeń granicznych, co jest bezpośrednio powiązane z koniecznością rozwinięcia niestandardowych kanałów dystrybucji - głównie na obszarach przygranicznych. 

 

Wykres 3. Udział Członków PBUK w oferowaniu polis ubezpieczeń granicznych 

PBUK Ub gr Ukr 2022 03

 

- Warto zaznaczyć, że decyzja o zaoferowaniu uchodźcom polis ubezpieczenia granicznego bez konieczności opłacania przez nich składki ubezpieczeniowej związana byłą z koniecznością jej sfinansowania z własnych funduszy ubezpieczycieli. Ta pomoc nie ograniczała się jednak wyłącznie do wysokości składki ubezpieczeniowej, lecz do przyjęcia ryzyka z tytułu zawartego ubezpieczenia OC komunikacyjnego ważnego przecież na terenie prawie całej Europy - podsumowuje Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.15 września 2022 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...