Aktualności

Lut 27

Nie żyje Andrzej Geisler

W wieku 93 lat zmarł Andrzej Geisler, wybitny ekspert w dziedzinie ubezpieczeń morskich, lotniczych oraz komunikacyjnych. Przez lata nadzorował m. in. obsługę transgranicznych szkód komunikacyjnych, w czasach gdy funkcję polskiego Biura Narodowego w Systemie Zielonej Karty pełnia Warta. Był menedżerem wyższego szczebla w Warcie oraz Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. 

 

Andrzej Geisler z wykształcenia był prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę na rynku ubezpieczeniowym rozpoczął w 1953 r. w PZU. Następnie w 1959 r. trafił do Warty, wraz z powierzeniem jej roli polskiego Biura Narodowego w Systemie Zielonej Karty (obecnie rolę tę pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). W Warcie przeszedł wszystkie szczeble kariery, od specjalisty, przez naczelnika wydziału, dyrektora departamentu, aż po wiceprezesa zarządu. W 1996 r. powierzono mu funkcję wiceprezesa zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, którą pełnił do przejścia na emeryturę w 2000 r.

 

Zawsze pogodny, otwarty i życzliwy. Wiele osób na rynku ubezpieczeniowym zawdzięcza mu wsparcie w rozwoju zawodowym.

 

27 lutego 2024 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...