Aktualności

Cze 24

Zmiany w Radzie PBUK

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Biura. Dokonało także zmian w składzie Rady.

 

Walne Zgromadzenie Członków PBUK rozpatrzyło 24 czerwca br. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Biura za 2023 r. Udzieliło także absolutorium Członkom Zarządu i Rady PBUK.

 

Zgromadzenie odwołało z funkcji członka Rady pana Ernesta Bejdę oraz powołało na funkcję członka Rady Biura panią Elżbietę Häuser-Schöneich - Członka Zarządu PZU S.A.

 

24 czerwca 2024 r.

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...