Wydrukuj tę stronę
Wrz 22

Zmotoryzowaniu udający się do Wielkiej Brytanii od października będą musieli pamiętać o paszporcie

Kończy się okres, kiedy do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej można wjechać posługując się polskim dowodem osobistym. Ostatnim dniem ważności tego dokumentu na Wyspach, jest 30 września 2021 r. Od 1 października 2021 r. wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii będzie możliwy jedynie po okazaniu ważnego paszportu.

 

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. Niesie to za sobą szereg konsekwencji. Nie ominą one zmotoryzowanych. 

 

Kierujący pojazdami zarejestrowanymi w Polsce mogą wjechać i poruszać się pojazdami po Zjednoczonym Królestwie, o ile pojazdy te są zaopatrzone w ważne tablice rejestracyjne i kierujący posiadają przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu, który należy okazać w czasie kontroli. Nie jest wymagane posiadanie ważnego certyfikatu Zielonej Karty.

 

- W przypadku przybycia do Zjednoczonego Królestwa w celu innym niż pobyt krótkotrwały (np. turystyczny, biznesowy, leczenie itp.), wymagane jest niezwłoczne przerejestrowanie pojazdu  i ubezpieczenie go w jednym z działających tam zakładów ubezpieczeń. Niezastosowanie się to tych zasad może skutkować dotkliwymi sankcjami finansowymi do konfiskaty pojazdu włącznie - tłumaczy wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Dokumentem potwierdzającym tożsamość polskich zmotoryzowanych będzie od 1 października paszport. Wyjątkiem będą osoby mające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały go na podstawie dowodu osobistego - w ich przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.