Wydrukuj tę stronę
Cze 30

Walne Zgromadzenie PBUK podnosi składkę na poczet rosnących odszkodowań

W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Biura oraz sprawozdanie z działalności za 2013 r. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Biura oraz sprawozdanie z działalności za 2013 r. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

 

Podjęło także uchwałę ws. zasad wystawiania ubezpieczeń granicznych. Uchwała ma na celu wprowadzenie możliwości wykorzystywania nowych technologii informatycznych. Dzięki temu zakłady ubezpieczeń będą mogły dotychczasowe druki polis, dostarczane przez PBUK, zastąpić dokumentami wystawianymi z własnych systemów IT.

Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę ws. wysokości składki członkowskiej na rok bieżący. Mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania cywilnoprawne, a także rosnącą liczbę oraz wysokości odszkodowań, członkowie PBUK wyrazili zgodę na podniesienie składki o 6 mln zł.

W związku z upływającą kadencją Rady Nadzorczej Biura, Zgromadzenie dokonało wyboru składu Rady na następną 4-letnią kadencję. W Radzie zasiadać będą jej dotychczasowi członkowie: Ireneusz Arczewski (Compensa), Andrzej Kinal (PZU), Danuta Karwowska (Allianz) i Krzysztof Kudelski (Warta). Na Przewodniczącego Rady powołano Ireneusza Arczewskiego.