Wydrukuj tę stronę
Mar 30

Umowa ws. Zielonych Kart z Azerbejdżanem weszła w życie

Z dniem 1 kwietnia weszła w życie umowa o wzajemnym honorowaniu Zielonych Kart pomiędzy Polską a Azerbejdżanem. Umowę zawarło Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z Biurem Azerskim ? Compulsory Insurance Bureau (Icbari Sigorta Burosu).

Z dniem 1 kwietnia weszła w życie umowa o wzajemnym honorowaniu Zielonych Kart pomiędzy Polską a Azerbejdżanem. Umowę zawarło Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z Biurem Azerskim ? Compulsory Insurance Bureau (Icbari Sigorta Burosu).

 

Oznacza to, że posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium Azerbejdżanu, od 1 kwietnia 2016 r., przy wjeździe na terytorium Polski mogą legitymować się Zielonymi Kartami, wydanymi przez azerskie zakłady ubezpieczeń, będące członkami Biura Azerskiego. Podobnie, posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce, przy wjeździe na terytorium Azerbejdżanu, mogą legitymować się Zielonymi Kartami wydanymi przez polskie zakłady ubezpieczeń.

 

Zielona Karta jest ważna w krajach, których symbole są na niej wymienione i nie zostały skreślone. Polskie Zielone Karty będą ważne na terytorium Azerbejdżanu, jeśli symbol tego kraju (AZ) będzie na nich wymieniony i nie zostanie skreślony. Skreślenie symbolu któregokolwiek spośród krajów wymienionych w poszerzonej rubryce (kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria) spowoduje, że Zielona Karta nie będzie ważna w żadnym z krajów wymienionych w poszerzonej rubryce, również w Polsce.

 

Zakłady ubezpieczeń samodzielnie decydują o udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Azerbejdżanu, zatem może się zdarzyć, iż niektóre z nich wykreślą symbol AZ na certyfikacie Zielonej Karty.

 

Lista członków Biura Azerskiego uprawnionych do wystawiania Zielonych Kart jest dostępna na stronie internetowej Rady Biur www.cobx.org.