Lista reprezentantów d/s roszczeń

Reprezentant do spraw roszczeń to pełnomocnik zakładu ubezpieczeń wykonującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, umocowany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo siedziby zakładu ubezpieczeń zgodnie z prawem państwa, w którym jest ustanowiony, co najmniej do dokonywania czynności prawnych niezbędnych do wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania w imieniu i na rachunek reprezentowanego zakładu ubezpieczeń.

Reprezentanci do spraw roszczeń ustanowieni przez polskich ubezpieczycieli w innych państwach członkowskich UE

Aby znaleźć reprezentanta ds. roszczeń wybierz z listy ubezpieczyciela, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, a następnie kraj poszkodowanego.

Formularz wyszukiwania
Kraj:
Towarzystwo:
(35)
(0)
 

Aby znaleźć reprezentanta ds. roszczeń ustanowionego przez zagranicznego ubezpieczyciela na terenie Polski należy wypełnić formularz zapytania.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone PBUK | realizacja: 3wstudio.pl