Aktualności

Lis 05

Polacy bez OC straszą na europejskich drogach

Wartość szkód, spowodowanych na europejskich drogach przez polskich kierowców bez OC, rośnie w zastraszającym tempie. W ciągu 9 miesięcy 2014 r. PBUK wypłaciło z tego tytułu 6 mln zł. To o połowę więcej niż w całym 2013 r.

Wartość szkód, spowodowanych na europejskich drogach przez polskich kierowców bez OC, rośnie w zastraszającym tempie. W ciągu 9 miesięcy 2014 r. PBUK wypłaciło z tego tytułu 6 mln zł. To o połowę więcej niż w całym 2013 r.

 

Polscy kierowcy, poruszający się polskimi nieubezpieczonymi pojazdami po drogach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oraz Andory, Serbii i Szwajcarii), spowodowali w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. 268 kolizji i wypadków. To o 16% więcej niż w tym samym okresie 2013 r. i niemal tyle samo, co w całym 2012 r.

Regulowanie zobowiązań za szkody powstałe w ich wyniku należy do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Łącznie z tego tytułu PBUK wydatkowało w ciągu 9 miesięcy 2014 r. kwotę 6 mln zł. W całym 2013 r. wydatki te wyniosły 4 mln zł, a w 2012 r. ? 3,2 mln zł.

? Rosnąca liczba zdarzeń drogowych za granicą, spowodowanych przez polskich kierowców, prowadzących pojazdy nieubezpieczone, jest zjawiskiem szczególnie niepokojącym. Pokazuje bowiem, że spada wśród polskich zmotoryzowanych poczucie odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie wyrządzą. Jeśli jednak je spowodują, poniosą ich wszelkie konsekwencje finansowe. Zapłacą za naprawę zniszczonego mienia oraz za leczenie i rehabilitację poszkodowanych osób, a niekiedy nawet za ich dalsze utrzymanie ? mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Poj nieub

Liczba wypadków i kolizji spowodowanych za granicą przez polskich kierowców bez OC:

  • 2014 (po trzech kwartałach): 268,
  • 2013: 323,
  • 2012: 274,

Kwoty wypłacone przez PBUK z tytułu szkód spowodowanych za granicą przez polskich kierowców bez OC:

  • 2014 (po trzech kwartałach): 6 mln zł,
  • 2013: 4 mln zł,
  • 2012: 3,2 mln zł,

W ciągu 9 miesięcy 2014 r. zgłoszono ponad 30 tys. zdarzeń komunikacyjnych zaistniałych za granicą w krajach Systemu Zielonej Karty, a angażujących polskie dokumenty ubezpieczeniowe. W całym 2013 r. było ich 44 tys., tj. o ok. 3 tys. zdarzeń więcej niż rok wcześniej. Średnia wartość szkody zwiększyła się w 2013 r. w stosunku do 2012 r. o 800 zł i wyniosła 15,4 tys. zł. Dominująca liczba szkód spowodowanych przez kierujących pojazdami z rejestracją polską miała miejsce na terytorium Niemiec ? ok. 38%.


? Liczba wypadków powodowanych przez polskich kierowców za granicą niestety stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Z jednej strony jest to rezultat wzrastającego ruchu transgranicznego, z drugiej jednak jest efektem niewystarczających umiejętności i nieznajomości realiów ruchu drogowego w innych krajach. Poziom ten musi więc przekładać się na wysokość składek ubezpieczeniowych. Tylko w 2013 r. ponad 44 tys. wypadków kosztowało ubezpieczycieli blisko 700 mln zł (bez rezerw). Ryzyko to zaś rozkłada się równomiernie pomiędzy wszystkich ubezpieczających, ponieważ składową ceny polisy jest gwarancja zarówno w odniesieniu do dróg krajowych, jak i zagranicznych ? dodał Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Wzrost wypl nieub

Liczba wypadków i kolizji ogółem spowodowanych za granicą przez polskich kierowców:

  • 2014 (po trzech kwartałach): 30,1 tys. ? prognoza na cały 2014 r.: ponad 40 tys.,
  • 2013: 44,1 tys.,
  • 2012: 41,1 tys.,

 

Stos pol poj nieub

PBUK zajmuje się także koordynowaniem likwidacji szkód powstałych na terytorium Polski, a spowodowanych przez kierujących pojazdami z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. W ciągu trzech kwartałów 2014 r. doszło do 9 tys. takich szkód. W całym 2013 r. było ich 11,5 tys., za rok wcześniej ? ok. 13 tys. Największą liczbę wypadków powodują kierujący pojazdami o rejestracji niemieckiej (27,83% ogólnej liczby zdarzeń), a następnie w kolejności: o rejestracji litewskiej (9,24%), czeskiej (8,65%), ukraińskiej (6,10%), białoruskiej (5,98%), słowackiej (5,09%), rosyjskiej (5,00%) brytyjskiej (5,00%), holenderskiej (2,68%).

Szkody poj zagr

Liczba wypadków powodowanych na polskich drogach przez zagranicznych kierowców:

  • 2014 (po trzech kwartałach): 9,0 tys. ? prognoza na cały 2014 r.: ok. 12 tys.,
  • 2013: 11,5 tys.,
  • 2012: 12,9 tys.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...