Aktualności

Cze 24

Zmiany formatu Zielonej Karty

Zgromadzenie Ogólne Rady Biur Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o zmianach dotyczących formatu certyfikatu Zielonej Karty.

 

Wprowadzone zmiany mają dwojaki charakter:

  1. zmiana obowiązkowa i jednolita dla całego Systemu Zielonej Karty, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i obejmuje zmiany w formacie awersu certyfikatu,
  2. zmiana opcjonalna, zależna wyłącznie od decyzji krajowych Biur Narodowych, obejmuje między innymi:
    • zmianę koloru certyfikatu - obecnie jest on czarno-zielony, dopuszczony został również format czarno-biały,
    • możliwość wprowadzenia zmian sposobu przetwarzania i przesyłania certyfikatów,
    • na naszym rynku wprowadzona zostanie 1 lipca 2021 roku.

 
Z praktycznego punktu widzenia wprowadzane rozwiązania nie będą wymagać od ubezpieczających, posiadaczy oraz kierowców pojazdów mechanicznych podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Nie nakładają też na nich jakichkolwiek dodatkowych obowiązków. 


Ubezpieczyciele będą wydawać certyfikaty Zielonych Kart tak jak do tej pory. Jedynie sukcesywnie zmieniane będą ich formaty. Wszelkie wystawione do tej pory oraz w przyszłości Zielone Karty zachowają swoją ważność do końca okresu ich  obowiązywania, wskazanego w certyfikacie, nie później jednak niż dwa lata po wprowadzeniu opisanych zmian.


Kontrola certyfikatów przy przekraczaniu granic oraz na terytoriach krajów trzecich odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...