Aktualności

Paź 07

Bośnia i Hercegowina weszła do Porozumienia Wielostronnego

Komisja Europejska notyfikowała członkostwo Biura Narodowego Bośni i Hercegowiny w Porozumieniu Wielostronnym. Oznacza to zniesienie obowiązku kontroli certyfikatów Zielonych Kart w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych w tym kraju. Podobnie, zmotoryzowani z innych państw Porozumienia, w tym z Polski, mogą wjeżdżać do Bośni i Hercegowiny tylko z polisą OC.

 

Notyfikacja nastąpiła w oparciu o decyzję Zgromadzenia Ogólnego Rady Biur z 13 czerwca 2019 r. Decyzja KE wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. 

 

Bośnia i Hercegowina jest 35 sygnatariuszem Porozumienia, które liczy sobie 36 państw (Lichtenstein reprezentuje Biuro Szwajcarskie). 

 

- Przyjęcie Bośni i Hercegowiny do Porozumienia Wielostronnego oznacza m. in., że kierujący pojazdami zarejestrowanymi w Polsce, wybierając się do tego kraju, nie muszą już wyrabiać sobie Zielonej Karty i mogą legitymować się tylko polisą ubezpieczenia OC - wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Porozumienie Wielostronne funkcjonuje w ramach Systemu Zielonej Karty, który zrzesza obecnie Biura Narodowe reprezentujące 48 państw. Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w krajach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia, mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. W ich przypadku domniemywa się posiadanie ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, zawartego w kraju, w którym pojazd został zarejestrowany, o czym świadczy ważna tablica rejestracyjna. Do Porozumienia Wielostronnego należy 36 spośród 48 członków Systemu Zielonej Karty, w tym Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...