Aktualności

Sty 08

Po Brexicie podróże do Wielkiej Brytanii będą wymagały więcej formalności

Dobiegł końca okres przejściowy w relacjach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ma to konsekwencje w stosunkach politycznych i gospodarczych między obydwiema stronami. Wpływa między innymi na formalności związane z podróżowaniem na Wyspy.

 

W czasie okresu przejściowego zasady przemieszczania się między Zjednoczonym Królestwem i państwami członkowskimi Unii Europejskiej pozostawały bez zmian. Już od 1 stycznia 2021 r. sytuacja obywateli UE, w tym oczywiście Polaków, zmieni się w istotny sposób. 

 

- Zjednoczone Królestwo w rozumieniu prawa Unii Europejskiej stanie się państwem trzecim i w związku z tym zajdą istotne zmiany dla podróżujących między obiema stronami. Należy je uwzględnić przy planowaniu podróży do tego kraju - przypomina Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 

Przy planowaniu podróży należy sprawdzić aktualne przepisy dotyczące przemieszczania się między Zjednoczonym Królestwem, a państwami Unii Europejskiej. W związku z osiągnięciem porozumienia w sprawie zakończenia członkostwa, sukcesywnie publikowane będą szczegóły określające wzajemne relacje między obiema stronami, w tym także w zakresie ruchu transgranicznego.

 

Niezbędne dokumenty:

 

Paszport

Od 1 października 2021 roku podróżując do Zjednoczonego Królestwa należy mieć przy sobie paszport, którego ważność w momencie kontroli na granicy tego kraju (w przypadku podróży samolotem w chwili odprawy bagażowo-biletowej) nie może być krótsza niż 6 miesięcy.

 

Od tego dnia podróż i przekraczanie granicy na podstawie dowodu osobistego nie będą możliwe.

 

Wizy

W przypadku podróży w celach turystycznych wizy nie będą wymagane.

 

Prawo jazdy

Podróżując samochodem do Zjednoczonego Królestwa i prowadzenia tam pojazdu wystarczające będzie prawo jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE.

 

Dowód rejestracyjny

W przeciwieństwie do zasad obowiązujących w Polsce podróżując samochodem do innych krajów, w tym Zjednoczonego Królestwa, należy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu.

 

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Zgodnie z Dyrektywą komunikacyjną przemieszczanie się samochodem pomiędzy państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się na podstawie faktu zarejestrowania pojazdu w jednym z krajów członkowskich i zawartego tamże ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 

 

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku podróży do Zjednoczonego Królestwa wskazanym jest posiadanie przy sobie ważnego certyfikatu Zielonej Karty wystawionego na pojazd, którym się poruszamy. Stosowne certyfikaty można otrzymać u swoich ubezpieczycieli OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

 

Zasada ta obowiązywać będzie również wobec obywateli i rezydentów Zjednoczonego Królestwa chcących wjechać na teren EOG.

 

Obywatele i rezydenci Zjednoczonego Królestwa winni zawrzeć stosowne ubezpieczenie w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych działających w tym państwie. 

 

 

PBUK Brexit

 

 

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę:

 

Formalności graniczne

Przybywając do Zjednoczonego Królestwa obywatele UE podlegać będą granicznej kontroli paszportowej i nie będą mogli korzystać z preferencyjnej ścieżki dla obywateli UE.

 

W podróży powrotnej do Polski (także w przypadku transferów w innym państwie członkowskim UE) odprawa graniczna i celna będzie taka, jak w przypadku podróży z innych państw trzecich.

 

Cła

Przestaną obowiązywać regulacje nie przewidujące  limitów wartości (albo stosunkowo wysokie) przewożonych towarów w ramach państw członkowskich UE. Począwszy od 1 stycznia 2021 roku podróżujący do/z  Zjednoczonego Królestwa będą traktowani, jak obywatele wszystkich innych państw. 

 

Przykładowe limity obowiązujące przy wjeździe do Zjednoczonego Królestwa: alkohole - 4 litry wyrobów spirytusowych, 9 litrów win musujących, 18 litrów pozostałych win, 16 litrów piwa, i np. 200 sztuk papierosów. W przypadku innych produktów ich wartość nie powinna przekraczać około 430 euro. 

 

Przekraczając powyższe limity należy się liczyć z koniecznością opłaty celnej liczonej od wartości całości przewożonych towarów.

 

Powracając ze Zjednoczonego Królestwa należy uwzględnić limity określone przepisami państw członkowskich UE, jakie obowiązują przy przyjazdach z państw trzecich.

 

Czas pobytu

Czas pobytu w Zjednoczonym Królestwie zależny będzie od celu podróży. Przy wyjazdach turystycznych nie może on przekroczyć 6 miesięcy od chwili przekroczenia granicy. 

 

W przypadku innych celów podróży (np. praca, rezydencja, studia) należy sprawdzić zasady.

 

Rejestracja pojazdu

Przybywając do Zjednoczonego Królestwa w celu innym niż turystyczny niezbędnym jest przerejestrowanie pojazdu bez zbędnej zwłoki licząc od chwili przekroczenia granicy oraz zawarcie ubezpieczenia OC komunikacyjnego w jednym z tamtejszych zakładów ubezpieczeń.

 

Brak spełnienia tych obowiązków skutkować będzie konfiskatą pojazdu, jego fizycznym zniszczeniem i koniecznością opłacenia grzywny.

 

Ochrona zdrowia

Od czasu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej tj. od 1 maja 2004 roku istnieje możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia w krajach członkowskich na podstawie EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą może otrzymać w NFZ każdy, komu przysługują świadczenia w tym zakresie w naszym kraju.

 

W związku z Brexitem tego rodzaju ochrona przestanie obowiązywać. Podróżujący powinni zadbać o zawarcie stosownego ubezpieczenia kosztów leczenia w czasie podróży zagranicznej w jednym z krajowych zakładów ubezpieczeń. Jego brak może skutkować koniecznością osobistego poniesienia stosunkowo wysokich kosztów opieki medycznej w Zjednoczonym Królestwie.

 

Loty

Podobnie jak do tej pory podróże lotnicze do/z Zjednoczonego Królestwa odbywać się będą z stref Non-Schengen, jednakże nie będzie możliwości korzystania z preferencyjnych ścieżek odpraw przewidzianych dla obywateli UE, co istotnie może wydłużyć czas oczekiwania.

 

Telefony komórkowe

W ramach Unii Europejskiej obowiązują przepisy dotyczące roamingu. Z dniem 1 stycznia 2021 roku przestaną one obowiązywać i opłaty za połączenia między Zjednoczonym Królestwem, a pozostałymi państwami UE kalkulowane będą wg stawek poszczególnych operatorów bez uwzględnienia regulacji unijnych. 

Koniecznym będzie sprawdzenie u swojego operatora, z jakim partnerem w Zjednoczonym Królestwie ma on podpisaną umowę i wg jakich stawek rozliczane będą połączenia.

 

Internet

Przestaną obowiązywać zasady przewidziane prawem Unii Europejskiej, co oznacza, iż opłaty za korzystanie z internetu ponoszone będą wg stawek obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.

 

Zwierzęta

Wg zapowiedzi rządu Zjednoczonego Królestwa obywatele i rezydenci powracając do kraju będą mogli przewozić zwierzęta (np. koty, psy) na dotychczasowych zasadach.

 

Zasady przywożenia zwierząt na teren UE regulują przepisy unijne. Jednym z podstawowych wymogów będzie przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

 

8 stycznia 2021 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...