Aktualności

Cze 25

WZC PBUK udzieliło absolutorium zarządowi i radzie Biura

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności PBUK w 2020 r. Udzieliło też absolutorium zarządowi oraz radzie Biura. 

 

Walne Zgromadzenie Członków PBUK obradowało 24 czerwca 2021 r. Rozpatrzyło sprawozdanie finansowe i sprawozdania z działalności PBUK w 2020 r. Przyjęło też sprawozdanie biegłego rewidenta oraz opinię rady Biura. Jednogłośnie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Biura oraz Radzie Biura.

 

25 czerwca 2021 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...