Aktualności

Sty 12

PBUK płaci za Gefion

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypłaciło do końca 2021 r. blisko 7 mln zł zobowiązań za szkody transgraniczne wyrządzone przez kierujących pojazdami ubezpieczonymi w firmie Gefion. Utworzyło też rezerwy na poczet ewentualnych płatności w kolejnych latach w podobnej wysokości. 

 

Duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion zbankrutowało 7 czerwca 2021 r. Działało w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług, opierając swoją aktywność na sprzedaży obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

 

- Jak każdy zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w grupie 10 działu II, Gefion był członkiem PBUK, a jego polisy OC były ważne zarówno w Polsce, jak i w każdym kraju EOG, Andory, Serbii i Szwajcarii. Z tego też tytułu PBUK udzielało gwarancji w zakresie realizowania przez ten zakład zobowiązań wynikających z wypadków spowodowanych ruchem pojazdów ubezpieczonych w Gefion - mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Utrata wypłacalności przez Gefion, skutkująca cofnięciem licencji w 2020 r. przez duński organ nadzoru (Finanstilsynet), a w konsekwencji ogłoszenie upadłości, spowodowały konieczność przejęcia zobowiązań przez PBUK. 

 

Do końca 2021 r. PBUK przejęło i wypłaciło z tego tytułu zobowiązania w wysokości blisko 7 mln zł. Utworzyło też rezerwy na płatności w kolejnych latach w podobnej wysokości. 

 

- W przypadku zdarzeń transgranicznych, zarówno przepływ informacji o szkodach komunikacyjnych rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą, jak i rozliczenia, dokonywane są z dużym opóźnieniem. Z tego tez powodu niewykluczone jest, iż wartość zobowiązań przekroczy zgłoszone dotychczas roszczenia - dodaje Mariusz Wichtowski.

 

12 stycznia 2022 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...