Aktualności

Mar 18

OC pojazdów ukraińskich wjeżdżających do Polski - rozmowa z Mariuszem Wichtowskim, prezesem PBUK

Wraz z falą uchodźców z Ukrainy do Polski trafiają tysiące pojazdów z ukraińskimim tablicami rejestracyjnymi. Aby móc poruszać się po naszych drogach, kierujący nimi muszą być wyposażeni w ważny certyfikat Zielonej Karty lub ubezpieczenie graniczne.

 

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest komunikacyjnym ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym, a należącym do Systemu Zielonej Karty. Minimalny okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielonej Karty to 15 dni.

 

Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie graniczne. Minimalny okres ważności ubezpieczenia granicznego przyjęty w państwach należących do Systemu Zielonej Karty to 15 dni, natomiast polskie ubezpieczenie graniczne zawierane jest na min. 30 dni.

 

O tym oraz innych ważnych aspektach ubezpieczeniowych w rozmowie Mariuszem Wichtowskim, prezesem PBUK:

https://piu.org.pl/pliki/oc-graniczne-rozmowa-z-mariuszem-wichtowskim-prezesem-pbuk/?fbclid=IwAR062D-Y2x0ezWSncTpnmeCcemFt5PhT3-7FT3fss5Ev5Z1LSwDRlzEM3gw

 

 

18 marca 2022 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...