Aktualności

Mar 31

Coraz więcej szkód na europejskich drogach z winy polskich kierowców

O 2,5 tys. wzrosła w 2014 r. liczba wypadków i kolizji spowodowanych przez polskich kierowców za granicą. Na koniec roku odnotowano ich blisko 46,7 tys. Polski rynek ubezpieczeń z tego tytułu wypłacił 766 mln zł odszkodowań.

O 2,5 tys. wzrosła w 2014 r. liczba wypadków i kolizji spowodowanych przez polskich kierowców za granicą. Na koniec roku odnotowano ich blisko 46,7 tys. Polski rynek ubezpieczeń z tego tytułu wypłacił 766 mln zł odszkodowań.

 

W 2014 r. zgłoszono 46,7 tys. zdarzeń komunikacyjnych angażujących polskie dokumenty ubezpieczeniowe, zaistniałych za granicą w krajach Systemu Zielonej Karty. Było to o 2,5 tys. zdarzeń więcej niż rok wcześniej.

Liczba wypadków i kolizji spowodowanych przez polskich kierowców za granicą w kolejnych latach:

- 2014: 46,7 tys.,
- 2013: 44,1 tys.,
- 2012: 41,1 tys.,

 

? Liczba wypadków powodowanych przez polskich kierowców za granicą w pewnym sensie stanowi miarę ich umiejętności. Niestety z roku na rok obserwujemy, że nasi kierujący są coraz gorzej przygotowani do prowadzenia pojazdów i stanowią coraz większe zagrożenie na europejskich drogach ? powiedział Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Najwięcej wypadków w 2014 r. polscy kierujący spowodowali na terenie Niemiec ? 22 tys., Wielkiej Brytanii ? 4,3 tys., Francji ? 3,6 tys., Włoch ? 3,2 tys. i Holandii ? 2,8 tys. W tych pięciu krajach kierowcy z Polski spowodowali łącznie ponad 36 tys. szkód, co stanowi aż 82% wszystkich zdarzeń z winy polskich kierujących za granicą.

? Do znakomitej większości wszystkich wypadków i kolizji spowodowanych przez kierujących z naszego kraju doszło w państwach będących celem zarobkowej migracji Polaków ? powiedział Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Część kolizji i wypadków na drogach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oraz Andory, Serbii i Szwajcarii) spowodowali polscy kierowcy poruszający się pojazdami nieubezpieczonymi. W 2014 r. takich zdarzeń było 365. To o 13% więcej niż w 2013 r.

Liczba wypadków i kolizji spowodowanych za granicą przez polskich kierowców bez OC wyniosła:

- w 2014: 365,
- w 2013: 323,
- w 2012: 274.

 

PBUK uregulowało za nich zobowiązania na łączną kwotę 8,5 mln zł. Rok wcześniej koszty te wyniosły 4 mln zł, a w 2012 r. ? 3,2 mln zł. PBUK po uregulowaniu należności wobec poszkodowanych, występuje do sprawcy lub do sprawcy i właściciela pojazdu (jeśli nie jest to ta sama osoba) o zwrot wydatkowanych pieniędzy.

Kwoty wypłacone przez PBUK z tytułu szkód spowodowanych za granicą przez polskich kierowców bez OC:

- w 2014 ? 8,5 mln zł,
- w 2013 ? 4 mln zł,
- w 2012 ? 3,2 mln zł.

 

Średnia wartość szkody zagranicznej wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 1 tys. zł i sięgnęła 16,4 tys. zł. Łączna wartość wypłacanych przez polski rynek świadczeń za zdarzenia powstałe poza granicami kraju wyniosła w 2014 r. 766 mln zł. To o 12,6 % więcej niż rok wcześniej i 27,7 % więcej niż dwa lata wcześniej.

Łączna wartość odszkodowań wypłaconych przez polski rynek ubezpieczeniowy za szkody wyrządzone przez polskich kierowców za granicą w kolejnych latach:

- 2014: 766 mln zł,
- 2013: 680 mln zł,
- 2012: 600 mln zł.

 

? Rosnąca liczba wypadków powodowanych przez polskich kierowców za granicą musi przełożyć się na wysokość składek ubezpieczeniowych, ponieważ składową ceny polisy jest gwarancja zarówno w odniesieniu do dróg krajowych, jak i zagranicznych ? podsumował Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...