Aktualności

Maj 31

Nowy członek Systemu Zielonej Karty, nowy prezydent Council of Bureaux

W poczet członków Systemu Zielonej Karty został przyjęty nowy rynek ubezpieczeń komunikacyjnych ? rynek Azerbejdżanu. Ponadto Rosja uzyskała status pełnego członka Council of Bureaux (Rady Biur). Wybrany został też nowy prezydent Rady ? Jean Zenners z Luksemburga. To decyzje Walnego Zgromadzenia Rady Biur, które odbyło się w dniach 27 ? 28 maja 2015 r. w Sopocie.

W poczet członków Systemu Zielonej Karty został przyjęty nowy rynek ubezpieczeń komunikacyjnych ? rynek Azerbejdżanu. Ponadto Rosja uzyskała status pełnego członka Council of Bureaux (Rady Biur). Wybrany został też nowy prezydent Rady ? Jean Zenners z Luksemburga. To decyzje Walnego Zgromadzenia Rady Biur, które odbyło się w dniach 27 ? 28 maja 2015 r. w Sopocie.

 

Walne Zgromadzenie Council of Bureaux, w którym wzięli udział przedstawiciele 46 Biur Narodowych reprezentujących 47 rynków ubezpieczeniowych w Systemie Zielonej Karty, podjęło uchwałę o przyjęciu nowego członka ? Azerbejdżanu. Negocjacje w tej sprawie oraz proces wypełnienia przez ten kraj warunków uczestnictwa w Systemie trwały od 2011 r.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, z dniem 1 stycznia 2016 r., Biuro Narodowe Azerbejdżanu będzie mogło wystawiać certyfikaty Zielonej Karty dla pojazdów zarejestrowanych w tym kraju. Oprócz tego posiadacze pojazdów zarejestrowanych w innych krajach członkowskich będą miały możliwość poruszania się po drogach tego kraju bez konieczności nabywania ubezpieczenia granicznego.

 

? Ma to kluczowe znaczenie dla sprawności ruchu tranzytowego w obrębie krajów tamtego regionu, w szczególności dla branży transportu i spedycji ? powiedział Mariusz Wichtowski, prezydent Council of Bureaux i prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 

Ponadto Walne Zgromadzenie przyznało Biuru Narodowemu Rosji status pełnego członka Council of Bureaux. Biuro Rosyjskie przyjęte zostało do Systemu w roku 2009 ze statusem członka przejściowego.

 

? Pozytywna ocena działania Biura w ostatnich 5 latach, zarówno od strony technicznej, jak i finansowej, stała się podstawą do przyznania tamtejszemu rynkowi ubezpieczeń komunikacyjnych pełnoprawnego członkostwa w Systemie ? dodał Mariusz Wichtowski. 

 

Ostatnią decyzją sopockiego walnego zgromadzenia był wybór nowego prezydenta Rady Biur. Obecnie urzędujący prezydent ? Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK ? po pięciu latach kończy prezydialną kadencję w Council of Bureaux. Jego następcą zostanie Jean Zenners, prezes zarządu Bureau
Luxembourgeois des Assureurs Automobiles ? Biura Narodowego Luksemburga. Obejmie on funkcję z dniem 1 czerwca 2015 r. Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK w dalszym ciągu pozostanie zaangażowany w prace Rady Biur.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...