Aktualności

Cze 21

Walne Zgromadzenie PBUK wybiera zarząd na nową kadencję

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Biura oraz sprawozdanie z działalności za 2014 r. Zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi oraz radzie nadzorczej.

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Biura oraz sprawozdanie z działalności za 2014 r. Zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi oraz radzie nadzorczej.

 

Rezygnację z członkostwa w Radzie Biura złożył Andrzej Kinal (PZU). W związku z tym Zgromadzenie dokonało wyboru uzupełniającego. Nowym członkiem rady został Tomasz Tarkowski (PZU).

Dobiegła także końca kadencja zarządu PBUK. Dlatego zgromadzenie dokonało wyboru członków zarządu na następną kadencję i ponownie powołało:

Mariusza Wichtowskiego, na stanowisko prezesa zarządu,

Hannę Karczewską-Czysz, na stanowisko wiceprezesa zarządu.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...