Aktualności

Wrz 24

Polscy kierowcy bez OC rzadziej wyjeżdżają na europejskie drogi

W I półroczu 2015 r. spadła wartość szkód spowodowanych przez polskich kierowców bez OC na drogach Europy. Na koniec czerwca 2015 r. wyniosła niespełna 2,1 mln zł. W tym samym okresie ub.r. sięgała aż 4,2 mln zł, natomiast rok wcześniej ? 1,7 mln zł.

W I półroczu 2015 r. spadła wartość szkód spowodowanych przez polskich kierowców bez OC na drogach Europy. Na koniec czerwca 2015 r. wyniosła niespełna 2,1 mln zł. W tym samym okresie ub.r. sięgała aż 4,2 mln zł, natomiast rok wcześniej ? 1,7 mln zł.

 

Kierowcy poruszający się polskimi nieubezpieczonymi pojazdami po drogach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oraz Andory, Serbii i Szwajcarii) spowodowali w I półroczu 2015 r. mniej zdarzeń, niż roku poprzednim. PBUK odnotowało w tym roku 155 nowych zgłoszeń dotyczących szkód spowodowanych przez polskie nieubezpieczone pojazdy. To o około 12 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r., oraz około 9 proc. mniej niż w tym samym okresie 2013 r.

 

Regulowanie zobowiązań za szkody powstałe w wyniku tych zdarzeń należy do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Łącznie z tego tytułu PBUK wydatkowało w ciągu 6 miesięcy 2015 r. kwotę 2,1 mln zł. W analogicznym okresie 2014 r. wydatki te były dwa razy wyższe i wyniosły 4,2 mln zł, a po I półroczu 2012 r. ? 1,7 mln zł.

 

? Plaga kierowców znad Wisły, prowadzących pojazdy nieubezpieczone w I półroczu 2015 r. zmalała. Spadek ten niewątpliwie cieszy. W dalszym ciągu jednak niepokojące jest słabe wśród polskich zmotoryzowanych poczucie odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą wyrządzić na drogach ? mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.


Liczba wypadków i kolizji spowodowanych za granicą przez polskich kierowców bez OC:
- I poł. 2015: 155,
- I poł. 2014: 177,
- I poł. 2013: 171,

 

Wypłaty PBUK z tytułu szkód spowodowanych za granicą przez polskich kierowców bez OC:
- I poł. 2015: 2,1 mln zł,
- I poł. 2014: 4,2 mln zł,
- I poł. 2013: 1,7 mln zł,

 

? Spadek liczby szkód spowodowanych przez polskich kierowców bez OC na europejskich drogach niesie ze sobą także spadek wynikającej z nich wartości wypłat. Obciążają one kieszeń uczciwych kierowców, dlatego każda poprawa na tym polu jest korzystna dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i jego klientów ? mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

PBUK reguluje należności wobec poszkodowanych przez polskich kierowców bez OC na drogach Europy. Po dokonaniu wypłat Biuro występuje do sprawców lub do sprawców i właścicieli pojazdów (jeśli nie jest to ta sama osoba) o zwrot wydatkowanych pieniędzy.


? Zmotoryzowani muszą pamiętać, że jeśli spowodują za granicą wypadek, nie mając ubezpieczenia OC, poniosą jego wszelkie konsekwencje finansowe. Zapłacą za naprawę zniszczonego mienia oraz za leczenie i rehabilitację poszkodowanych osób, a niekiedy nawet za ich dalsze utrzymanie ? dodaje Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.


Wartości szkód spowodowanych za granicą przez polskich kierowców bez OC na koniec roku:
- 2015: 4,4 mln zł (prognoza),
- 2014: 8,5 mln zł,
- 2013: 4,0 mln zł,

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...