Aktualności

Paź 27

Upadłość dużego ubezpieczyciela w Rumunii

Astra Asigurări, trzeci co do wielkości zakład ubezpieczeń w Rumunii zostanie postawiony w stan upadłości. Firma od półtora roku znajdowała się pod zarządem komisarycznym. Podjęte działania naprawcze i próby znalezienia zagranicznego inwestora nie powiodły się, dlatego krajowy nadzór finansowy odebrał jej licencję na prowadzenie działalności i skierował do sądu wniosek o ogłoszenie bankructwa.

Astra Asigurări, trzeci co do wielkości zakład ubezpieczeń w Rumunii zostanie postawiony w stan upadłości. Firma od półtora roku znajdowała się pod zarządem komisarycznym. Podjęte działania naprawcze i próby znalezienia zagranicznego inwestora nie powiodły się, dlatego krajowy nadzór finansowy odebrał jej licencję na prowadzenie działalności i skierował do sądu wniosek o ogłoszenie bankructwa.

 

Polscy zmotoryzowani, podróżujący przez Rumunię powinni zachować szczególną ostrożność na drogach tego kraju. W przypadku szkody ze sprawcą ubezpieczonym w Astra Asigurări, kontrolującej blisko 10 proc. rynku, mogą mieć trudności z prostym i szybkim uzyskaniem odszkodowania.

 

? Z końcem sierpnia tego roku lokalny nadzór finansowy ? Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ? odebrał firmie licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. W ostatnich dniach skierował do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości ubezpieczyciela ? informuje Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Astra Asigurări to najstarsze towarzystwo asekuracyjne w Rumunii. Od 1990 r. działało w formie spółki akcyjnej. W momencie utraty licencji firma ubezpieczała ok. 1,8 mln klientów i miała zarejestrowanych blisko 2,5 mln czynnych polis.

 

Od lutego 2014 r. znajdowała się pod zarządem komisarycznym sprawowanym przez KPMG. Mimo podjętych działań naprawczych i prowadzonych negocjacji w sprawie przejęcia przez zagranicznych ubezpieczycieli, dotychczasowy większościowy akcjonariusz Dan Adamescu odrzucił wszelkie zaproponowane rozwiązania. Decyzja o odebraniu firmie licencji zapadła po upływie kolejnego terminu na uzupełnienie kapitału w kwocie 95 mln euro.

 

Poszkodowanym w wypadkach na terenie Rumunii, spowodowanych przez ubezpieczonych w Astra Asigurări, odszkodowania wypłacać będzie rumuński fundusz gwarancyjny Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA). Pokrzywdzeni będą musieli zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio do funduszu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury dochodzenia odszkodowań znajdują się na stronie nadzoru finansowego ASF: http://www.asfromania.ro/en/consumers/astra-information.

 

Europejska Dyrektywa Komunikacyjna nie określa zasad dochodzenia roszczeń w przypadku likwidacji lub upadłości ubezpieczycieli. Regulują je natomiast przepisy poszczególnych państw członkowskich EU.

 

? Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, mimo że nie jest właściwe w sprawie likwidacji roszczeń w tego typu sprawach, służy dodatkowymi informacjami wszystkim zainteresowanym ? dodaje Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...