Aktualności

Gru 09

W Europie kary za brak OC dużo wyższe niż w Polsce!

W krajach takich jak Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Portugalia czy Włochy, za brak polisy OC właścicielowi może zostać skonfiskowany pojazd. W Niemczech można za to też trafić na rok do więzienia, w Luksemburgu ? nawet na 3 lata! W całej Europie Zachodniej kary dla nieodpowiedzialnych kierowców są znacznie surowsze niż Polsce. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zebrało informacje na temat wysokości sankcji za brak OC w państwach europejskich i przestrzega przed podróżowaniem nieubezpieczonymi pojazdami.

W krajach takich jak Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Portugalia czy Włochy, za brak polisy OC właścicielowi może zostać skonfiskowany pojazd. W Niemczech można za to też trafić na rok do więzienia, w Luksemburgu ? nawet na 3 lata! W całej Europie Zachodniej kary dla nieodpowiedzialnych kierowców są znacznie surowsze niż Polsce. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zebrało informacje na temat wysokości sankcji za brak OC w państwach europejskich i przestrzega przed podróżowaniem nieubezpieczonymi pojazdami.

 

? Zmotoryzowani wybierający się autem za granicę koniecznie powinni sprawdzić, czy mają ważne OC. Kary za brak polisy są w niektórych krajach wielokrotnie wyższe niż w Polsce. W kilku państwach za to wykroczenie grozi nawet konfiskata pojazdu lub więzienie ? przestrzega Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

PBUK zebrało dane z większości krajów europejskich. Wynika z nich m.in., że polskie prawo wcale nie jest surowe dla nieodpowiedzialnych zmotoryzowanych. W przyszłym roku za brak polisy OC właściciel samochodu osobowego w Polsce będzie musiał się liczyć z karą wystawioną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości 3700 zł.

 

Tymczasem np. we Francji kara taka wynosi 3750 euro. W uzasadnionych przypadkach policja może też dokonać konfiskaty pojazdu. W Belgii kary finansowe są jeszcze wyższe. Sięgnąć mogą nawet 6000 euro. W szczególnych przypadkach prawo tego kraju przewiduje także konfiskatę pojazdu, a nawet pozbawienie wolności do 6 miesięcy. Najsurowsze prawo obowiązuje jednak w Luksemburgu. Kara finansowa za brak OC może tam sięgnąć 10 tys. euro, a do więzienia można trafić nawet na 3 lata!

 

? Wysokość kar za brak OC w danym kraju obowiązuje wszystkich użytkowników dróg. Nie jest ważne czy jest się jego mieszkańcem, czy też gościem podróżującym przez jego terytorium. Nieodpowiedzialny kierowca zapłaci karę w wysokości ustalonej w przepisach kraju, w którym został złapany ? przestrzega Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

 

Kary za brak OC w Europie

 

Albania

- kara finansowa nakładana przez policję,
- możliwe zajęcie pojazdu do czasu okazania ważnej polisy OC,

Belgia
- kara finansowa od 600 ? 6000 euro,
- możliwa kara więzienia od 8 dni do 6 miesięcy,
- możliwa konfiskata pojazdu.

Białoruś
- kara finansowa 20 stawek dziennych (ok. 3,6 mln rubli),

Bułgaria
- kara finansowa od 400 ? 600 lew dla osób fizycznych,
- kara finansowa 2000 ? 5000 lew dla osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych,
- w przypadku ponownej jazdy bez OC, kara w pkt. 1 wynosi 2000 lew a w pkt. 2 ? 10.000 lew,

Chorwacja
- kara finansowa do 50 tys. kun,

Cypr
- kara finansowa do 1710 euro,
- możliwa kara więzienia do 1 roku,
- możliwe odebranie prawa jazdy,
- w przypadku ponownej jazdy bez OC (po raz drugi to samo przestępstwo popełnione w terminie do 2 lat od poprzedniego): kara więzienia do 2 lat i/lub kara finansowa do 3420 euro,

Czechy
- kara finansowa od 5 tys. do 40 tys. koron,

Dania
- kara finansowa nakładana przez policję w wysokości 1000 koron,

Estonia
- kara finansowa nakładana przez policję w wysokości do 400 euro,

Francja
- kara finansowa do 3750 euro,
- możliwe zawieszenie prawa jazdy (do 3 lat),
- możliwe unieważnienie prawa jazdy i zakaz ubiegania się o nowe prawo jazdy przez okres 3 lat (najczęściej stosowana kara),
- możliwy zakaz prowadzenia określonych kategorii pojazdów, nawet jeżeli prowadzenie tych pojazdów nie wymaga posiadania prawa jazdy,
- możliwa konfiskata pojazdu,

Grecja
- odebranie prawa jazdy na 6 miesięcy,
- odebranie tablic rejestracyjnych pojazdu na okres 6 miesięcy, a w przypadku wypadku komunikacyjnego na 2 lata,
- kara finansowa nakładana na właściciela i kierującego przez Fundusz Gwarancyjny ? do 1000 euro dla właścicieli autobusów i ciężarówek, 500 euro ? dla właścicieli samochodów osobowych, 250 euro ? motocykli,
- możliwa kara więzienia (właściciel lub kierujący) od 2 do 12 miesięcy pozbawienia wolności,
- dodatkowo możliwa kara administracyjna 300 euro, a w przypadku ponownego złamania przepisów kara do 3000 euro,

Hiszpania
- kara finansowa od 601 euro do 3005 euro, w zależności od tego czy:
a) pojazd znajdował się na drodze w momencie nałożenia kary,
b) pojazd jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej,
c) jak długi jest okres, w którym pojazd był nieubezpieczony,
d) jest to pierwsza kara, czy kolejna.

Holandia
- kara finansowa 400 euro (niezależnie od rodzaju pojazdu).

Irlandia
- kara finansowa do 5000 euro,
- 5 punktów karnych,
- możliwa kara więzienia max 6 miesięcy,
- sąd może zamiast punktów karnych odebrać prawo jazdy na okres 2 lat, przy ponownej jeździe bez OC na 4 lata lub więcej, jeżeli przestępstwo to nastąpiło w terminie do 3 lat od pierwszego,
możliwa konfiskata pojazdu przez policję,

Litwa
- kara finansowa od 60 do 120 euro,

Luksemburg
- kara finansowa od 500 ? 10 tys. euro,
- możliwa kara więzienia od 8 dni do 3 lat.

Łotwa
- kara finansowa dla kierowcy motoroweru od 30 ? 50 euro, samochodu osobowego, ciężarowego lub innego ? od 85 do 120 euro,
- kara finansowa dla właściciela pojazdu od 280 ? 430 euro,
- 2 punkty karne dla kierowcy.

Macedonia
- kara finansowa dla osoby prawnej lub przedsiębiorcy ? 2500 euro,
- kara finansowa dla osoby użytkującej pojazd osoby prawnej, przedsiębiorcy 30% - 750 euro,
- kara finansowa dla osoby fizycznej ? od 500 do 750 euro.

Niemcy
- możliwa kara więzienia do 1 roku pozbawienia wolności,
- kara finansowa uzależniona od miesięcznych zarobków karanej osoby ? do 180 dziennej stawki (stawka dzienna = 1/30 zarobków miesięcznych), czyli od 1 euro do kilkudziesięciu tysięcy euro dziennie,
- jeśli sprawca jest właścicielem i działa umyślnie pojazd może zostać skonfiskowany,

Portugalia
- kara finansowa 500 ? 2500 euro dla właściciela motocykla lub samochodu, 250 ? 1250 euro ? pozostałych pojazdów,
- odebranie prawa jazdy na okres od 1 miesiąca do 1 roku,
- zajęcie pojazdu (zawsze niezależnie od pozostałych kar),

Rosja
- kara finansowa 800 rubli,

Rumunia
- kara finansowa 250 ? 500 euro,
- możliwe zatrzymanie tablic rejestracyjnych pojazdu,
- możliwe zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Serbia
- kara finansowa dla osoby prawnej lub przedsiębiorstwa od 100 tys. do 3 mln dinarów,
- kara finansowa dla właściciela przedsiębiorstwa od 10 tys. do 300 tys. dinarów,
- kara finansowa dla kierowcy od 10 tys. do 50 tys. dinarów.

Słowenia
- kara finansowa dla właściciela pojazdu 500 EUR.

Szwecja
- kara finansowa uzależniona od rodzaju pojazdu, naliczana za każdy dzień braku ubezpieczenia, od 20,33 koron dla właścicieli maszyn, przez 132,72 korony dla właścicieli autobusów, po 103,05 korony dla właścicieli prywatnych samochodów osobowych,

Ukraina
- kara finansowa 425 (ok. 17 euro),

Wielka Brytania
- kara finansowa 300 Funtów,
- możliwe zajęcie pojazdu,
- postępowanie sądowe zagrożone dodatkowa nielimitowaną karą lub odebraniem prawa jazdy,
- dodatkowa kara 150 Funtów za odzyskanie zajętego pojazdu,
- wyższa składka za ubezpieczanie OC,
- 6 punktów karnych,

Włochy
- kara finansowa od 841 ? 3287 euro,
- kara ulega obniżeniu o 25% jeżeli upłynęło nie więcej niż 15 dni od wygaśnięcia poprzedniej polisy oraz w przypadku kasacji pojazdu w terminie do 30 dni od nieprzedłużenia polisy,
- możliwe zajęcie pojazdu,
- konieczność opłacenia dodatkowych opłat (holowania, parkowania) przy odzyskiwaniu pojazdu.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...