Aktualności

Gru 21

Odszkodowania w UE

Nadal w Polsce istnieje wiele wątpliwości dotyczących ustalania odszkodowań z OC komunikacyjnego. Analiza najlepszych rozwiązań prawnych obowiązujących w innych krajach UE może pomóc w usprawnieniu i ujednoliceniu procesu likwidacji szkód w Polsce ? pisze Małgorzata Dziewięcka, ekspert w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego.

Nadal w Polsce istnieje wiele wątpliwości dotyczących ustalania odszkodowań z OC komunikacyjnego. Analiza najlepszych rozwiązań prawnych obowiązujących w innych krajach UE może pomóc w usprawnieniu i ujednoliceniu procesu likwidacji szkód w Polsce ? pisze Małgorzata Dziewięcka, ekspert w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego.

 

W ostatnich 10 latach nastąpiły w naszym kraju istotne zmiany w odniesieniu do zakresu i wysokości odszkodowań z tytułu OC komunikacyjnego. Najważniejsze z nich to:

1. w obrębie szkód rzeczowych:
- wypłata odszkodowań z podatkiem VAT, nawet gdy szkoda rozliczana jest w oparciu o kosztorys,
- zlikwidowanie potrąceń amortyzacyjnych,
- zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
2. w obrębie szkód osobowych:
- wprowadzenie w kodeksie cywilnym nowego roszczenia ? zadośćuczynienia za krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej (art. 446 §4 k.c.), a także upowszechnienie zadośćuczynień z art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c., w odniesieniu do wypadków wcześniejszych.

 

Wątpliwości budzi sposób ustalania odszkodowań z tytułu tych roszczeń, których nie można zmierzyć. Należą do nich m.in.: zadośćuczynienie za ból i cierpienie w związku z doznanymi obrażeniami oraz zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej.

 

PBUK działające jako Organ Odszkodowawczy w ramach IV dyrektywy komunikacyjnej, często otrzymuje sygnały od Polaków poszkodowanych poza granicami Polski, skarżących się na niejednolitość obowiązującego prawa w kwestii odszkodowań, pomimo przynależności do UE. Warto więc przyjrzeć się tym przypadkom, aby najlepsze rozwiązania zagraniczne przenieść na grunt polski, ujednolicając krajowe prawo w tym zakresie.

 

Każdy kraj Unii Europejskiej ma odrębne, właściwe dla niego prawo odszkodowawcze. Są kwestie wspólne i obowiązkowe, takie jak np. minimalne sumy gwarancyjne. Jednak zakres i wysokość wypłacanych odszkodowań bardzo się różni pomiędzy poszczególnymi krajami. Nie zawsze szkoda odniesiona w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii będzie oznaczała wyższa kwotę odszkodowania. Analiza dobrych rozwiązań prawnych obowiązujących w innych krajach jest niezbędna, aby usprawnić i ujednolicić proces likwidacji szkód w Polsce.

 

Szczegóły w artykule Małgorzaty Dziewięckiej, eksperta PBUK pt. ?Odszkodowania w UE? na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...