Aktualności

Lut 23

20 lat nowoczesnych międzynarodowych gwarancji

Wywiad z Mariuszem Wichtowskim, Prezesem Zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dla Gazety Ubezpieczeniowej.

Wywiad z Mariuszem Wichtowskim, Prezesem Zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dla Gazety Ubezpieczeniowej.

 

Mijają dwie dekady funkcjonowania Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Czy można powiedzieć, że wśród zmotoryzowanych świadomość tego w czym Biuro może im pomóc jest dziś powszechna?

 

Katalog zadań PBUK jest dziś bardzo szeroki. Gdy powołano je do życia pełniło funkcję biura Zielonej Karty. Wejście Polski do struktur unijnych, a następnie wzajemne uznawanie przez europejskie rynki wspólnego obszaru gospodarczego krajowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC, dodatkowo poszerzyło zakres jego działania.

 

Biuro jest organizacją służącą pomocą w szczególnych sytuacjach. Przede wszystkim zabezpiecza prawa ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach w kraju oraz poza jego granicami. Kompetencje PBUK obejmują terytorialnie zarówno obszar Polski, jak i 47 innych państw. Nie dziwi nas zatem, że wszyscy ci, którzy nie doświadczyli przykrych zdarzeń na drogach nie są w pełni świadomi, że jest instytucja, która pomoże w uzyskaniu odszkodowania. Z drugiej jednak strony duża liczba maili i zapytań telefonicznych napływających do nas każdego dnia może świadczyć o tym, że ubezpieczeni podróżujący po Europie, jak i poszkodowani, mają wiedzę, że mogą w każdej sytuacji zwrócić się o pomoc do Biura.

 

Spróbujmy zatem doprecyzować, w czym PBUK może pomóc kierowcom i podróżnym.

 

PBUK jest organizacją skupiającą zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski oferują obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, popularnie zwane OC komunikacyjnym, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów i zrzeszone jest w Radzie Biur Systemu Zielonej Karty.

 

Podstawowe zadania Biura określone są w Konstytucji Rady Biur, która jednoznacznie odwołuje się do Rekomendacji nr 5 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

 

Zgodnie z normami obu dokumentów, podstawowymi zadaniami Biur Narodowych są: ułatwienie swobodnego przemieszczania się pojazdami mechanicznymi między 47 krajami zrzeszonymi w Radzie Biur oraz zagwarantowanie poszkodowanym realnego prawa do uzyskania odszkodowania bez względu na to, w którym kraju nastąpił wypadek i z jakiego kraju pochodził jego sprawca.

 

Mówiąc wprost, zadaniem Biura jest zabezpieczenie praw ubezpieczonych oraz poszkodowanych w transgranicznych wypadkach komunikacyjnych.

 

Jako Biuro Narodowe w ramach Systemu Zielonej Karty organizuje ono likwidację szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą i zabezpiecza poszkodowanym prawo do otrzymania pomocy i odszkodowania.

 

Z drugiej strony udziela gwarancji finansowej wobec zagranicznych rynków ubezpieczeniowych w przypadku zdarzeń spowodowanych poza granicami naszego kraju przez kierujących pojazdami zaopatrzonymi w polskie tablice rejestracyjne, bądź polskie dokumenty ubezpieczeniowe tj. certyfikaty Zielonej Karty, wystawiane w imieniu Biura przez polskie zakłady ubezpieczeń lub w określonym zakresie ubezpieczenia graniczne wystawiane dla pojazdów spoza EOG. Udzielanie tego rodzaju gwarancji jest jednym z warunków członkostwa w Radzie Biur i często połączone jest z wydatkowaniem kwot z tego tytułu.

 

Dzięki takim właśnie gwarancjom możemy bez przeszkód podróżować po terenie 47 krajów.

 

Cały wywiad w pliku do pobrania poniżej.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...