Aktualności

Mar 30

Umowa ws. Zielonych Kart z Azerbejdżanem weszła w życie

Z dniem 1 kwietnia weszła w życie umowa o wzajemnym honorowaniu Zielonych Kart pomiędzy Polską a Azerbejdżanem. Umowę zawarło Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z Biurem Azerskim ? Compulsory Insurance Bureau (Icbari Sigorta Burosu).

Z dniem 1 kwietnia weszła w życie umowa o wzajemnym honorowaniu Zielonych Kart pomiędzy Polską a Azerbejdżanem. Umowę zawarło Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z Biurem Azerskim ? Compulsory Insurance Bureau (Icbari Sigorta Burosu).

 

Oznacza to, że posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium Azerbejdżanu, od 1 kwietnia 2016 r., przy wjeździe na terytorium Polski mogą legitymować się Zielonymi Kartami, wydanymi przez azerskie zakłady ubezpieczeń, będące członkami Biura Azerskiego. Podobnie, posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce, przy wjeździe na terytorium Azerbejdżanu, mogą legitymować się Zielonymi Kartami wydanymi przez polskie zakłady ubezpieczeń.

 

Zielona Karta jest ważna w krajach, których symbole są na niej wymienione i nie zostały skreślone. Polskie Zielone Karty będą ważne na terytorium Azerbejdżanu, jeśli symbol tego kraju (AZ) będzie na nich wymieniony i nie zostanie skreślony. Skreślenie symbolu któregokolwiek spośród krajów wymienionych w poszerzonej rubryce (kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria) spowoduje, że Zielona Karta nie będzie ważna w żadnym z krajów wymienionych w poszerzonej rubryce, również w Polsce.

 

Zakłady ubezpieczeń samodzielnie decydują o udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Azerbejdżanu, zatem może się zdarzyć, iż niektóre z nich wykreślą symbol AZ na certyfikacie Zielonej Karty.

 

Lista członków Biura Azerskiego uprawnionych do wystawiania Zielonych Kart jest dostępna na stronie internetowej Rady Biur www.cobx.org.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...