Aktualności

Cze 28

Brexit niestraszny spedytorom i zmotoryzowanym podróżnym

Wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie będzie miał wpływu na dokumenty ubezpieczeniowe uprawniające polskich kierowców do poruszania się po tamtejszych drogach. W dalszym ciągu, aby wjechać swoim pojazdem na terytorium Zjednoczonego Królestwa wystarczy polskie OC.

Wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie będzie miał wpływu na dokumenty ubezpieczeniowe uprawniające polskich kierowców do poruszania się po tamtejszych drogach. W dalszym ciągu, aby wjechać swoim pojazdem na terytorium Zjednoczonego Królestwa wystarczy polskie OC.

 

Referendalne zwycięstwo zwolenników opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej nie zmieni ubezpieczeniowych zasad poruszania się po drogach Zjednoczonego Królestwa dla zmotoryzowanych z innych państw. W dalszym ciągu kierujący pojazdami zarejestrowanymi w pozostałych 32 krajach, które są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, będącego częścią Systemu Zielonej Karty, będą mogli wjeżdżać na Wyspy wyłącznie z ważnym ubezpieczeniem OC. Zmotoryzowani kierujący pojazdami z pozostałych 16 państw Systemu, będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii z Zieloną Kartą.

 

? Decyzja obywateli Wielkiej Brytanii nie wpłynie na obowiązujące w ich kraju zasady dotyczące wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych, dla gości wjeżdżających swoimi pojazdami na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Kwestie te są uregulowane przepisami odrębnymi w stosunku do unijnego traktatu ? mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w krajach europejskich, poruszających się po drogach innych państw Starego Kontynentu, regulują wielostronne umowy wynikające z Rekomendacji Genewskiej ONZ (Recommendation No 5 on Insurance of Motorists Against Third Party Risks z 25 stycznia 1949 r.).

 

Na jej podstawie 1 stycznia 1953 r. stworzono System Zielonej Karty. Opiera się on na uznawaniu Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczeniowego przez rządy państw, których Biura Narodowe należą do Systemu ? bez dodatkowych formalności i opłat ? za dowód istnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w ich kraju.

 

W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne, zgodnie z którym kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach, których Biura Narodowe są Sygnatariuszami Porozumienia, mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty.

 

? W ich przypadku domniemywa się posiadanie ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartego w kraju, w którym pojazd został zarejestrowany o czym świadczy ważna tablica rejestracyjna pojazdu ? wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

 

Do Porozumienia Wielostronnego należy 33 spośród 48 członków Systemu Zielonej Karty, w tym Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Sygnatariuszem Porozumienia jest też brytyjskie Motor Insurers' Bureau.

 

Oznacza to, że polscy zmotoryzowani mogą na terytorium Zjednoczonego Królestwa wjeżdżać pojazdami zarejestrowanymi w Polsce tylko z ważnym ubezpieczeniem OC, bez konieczności nabywania dodatkowych dokumentów ubezpieczeniowych.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...