Aktualności

Lip 25

PBUK współorganizatorem XVII Kongresu IETL

Instytut Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych (IETL) z Luksemburga zaprasza na XVII Kongres Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych, organizowany we współpracy z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który odbędzie się w dn. 5 ? 7 października 2016 r. w Warszawie.

Instytut Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych (IETL) z Luksemburga zaprasza na XVII Kongres Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych, organizowany we współpracy z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który odbędzie się w dn. 5 ? 7 października 2016 r. w Warszawie.

 

Kongres Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych służy wymianie doświadczeń w dziedzinie prawa ubezpieczeń, prawa o odpowiedzialności cywilnej i prawa o ruchu drogowym w Unii Europejskiej. Jest to platforma do dyskusji na temat aktualnego orzecznictwa i zmian w prawodawstwie wspólnotowym.

 

Pierwszy dzień wydarzenia zostanie w całości poświęcony problemom polskiego prawa odszkodowawczego, relacji z podmiotami nadzoru i prawa konsumenckiego, jak również możliwościom polubownego rozstrzygania sporów. Współorganizatorem prelekcji i dyskusji w tej części Kongresu będzie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

? PBUK od lat uczestniczy w przedsięwzięciach podejmowanych przez Instytut Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Będąc instytucją non-profit, działającą w interesie ubezpieczonych i poszkodowanych, Biuro intensywnie wspiera inicjatywy mające na celu wzmocnienie praw konsumenckich. Prowadzona podczas Kongresu wymiana myśli i doświadczeń, a także ? miejmy nadzieję ? gorące dyskusje, mogą pozytywnie oddziaływać na postrzeganie miejsca polskiego rynku ubezpieczeniowego w Europie, jak i wpłynąć na rozwiązania krajowe w zakresie ochrony praw uczestników wypadków drogowych ? powiedział Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

W kolejnych dniach Kongresu (6 i 7 października) obok zagadnienia Brexitu i jego wpływu na przemieszczanie się po europejskich drogach, omówione zostaną aktualne problemy takie jak wyjście naprzeciw wymaganiom, jakie stawia mobilna przyszłość, dostosowanie prawa i zakresu pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu do pojazdów autonomicznych, a także dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w przypadku zdarzeń spowodowanych ruchem takich pojazdów.

 

Instytut Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Institute for European Traffic Law ? IETL) jest organizacją non-profit. Skupia instytucje pomagające poszkodowanym w wypadkach drogowych, prawników, naukowców, Biura Narodowe, stowarzyszenia ubezpieczeniowe i reasekuracyjne. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest członkiem Instytutu.

 

Głównym celem IETL jest praca na rzecz najwyższych standardów w zakresie prawa odszkodowawczego, harmonizacji zasad odpowiedzialności i wymianie doświadczeń w odniesieniu do świadczeń ubezpieczeniowych. Nie bez znaczenia jest także kwestia prewencji i ograniczania liczby i skutków wypadków drogowych. Instytut realizuje swoje zadania między innymi poprzez:

- promowanie wymiany europejskiego know-how i doświadczeń,
- szeroką analizę orzeczeń sądowych ze szczególnym uwzględnieniem ETS,
- moderowanie dyskusji na najwyższym szczeblu między głównymi podmiotami europejskimi,
- rozwijanie dialogu z europejskimi decydentami,
- promowanie niezbędnych zmiany w obowiązującym prawie Wspólnoty Europejskiej,
- finansowanie badań w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego.

 

XVII edycja Kongresu Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych odbędzie się w dn. 5 ? 7 października br. w Hotelu Intercontinental w Warszawie.

 

Udział w Kongresie pierwszego dnia jest bezpłatny i nie wiąże się z koniecznością zgłoszenia się na pozostałe dni i opłaty z tym związanej.

 

Program Kongresu oraz szereg przydatnych informacji nt. wydarzenia znajduje się w załącznikach.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...