Aktualności

Sie 08

Kolejny rumuński ubezpieczyciel bez licencji

Nadzór finansowy w Rumunii - Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) cofnął licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej firmie Carpatica Asig oraz wszczął względem niej postępowanie upadłościowe. Carpatica Asig to siódma co wielkości firma ubezpieczeniowa w tym kraju z 7-procentowym udziałem w rynku.

Nadzór finansowy w Rumunii - Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) cofnął licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej firmie Carpatica Asig oraz wszczął względem niej postępowanie upadłościowe. Carpatica Asig to siódma co wielkości firma ubezpieczeniowa w tym kraju z 7-procentowym udziałem w rynku.

 

Decyzję ASF oparł na wnioskach ze szczegółowego audytu finansowego spółki za 2015 r. oraz danych ze sprawozdania rumuńskiego funduszu gwarancyjnego, Fondul de Garantare a Asigura?ilor (FGA). Zgromadzone informacje jednoznacznie wskazywały na istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki, zagrażające możliwości wypłacania odszkodowań poszkodowanym.

 

- Carpatica Asig nie spełniała wymogów wypłacalności zgodnych z systemem Solvency II, obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. W tych okolicznościach, analizując sprawozdania i dane spółki, nadzór finansowy za jedyną możliwość uznał wszczęcie wobec niej postępowania upadłościowego - informuje Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Zgodnie z decyzją ASF, firma jest zobowiązana w terminie 30 dni przekazać do funduszu gwarancyjnego kompletne rejestry odszkodowań oraz listy potencjalnych wierzycieli ubezpieczeniowych. W tym czasie FGA będzie pełnić funkcję tymczasowego administratora Carpatica Asig.

 

- Ubezpieczyciel został zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby powiadomić o zaistniałej sytuacji swoich klientów oraz aby podjąć czynności zmierzające do polubownego rozwiązania umów i zwrotu składek proporcjonalnie do okresu świadczenia ochrony - dodaje Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Według oceny ASF, upadłość Carpatica Asig, nie wpłynie na stabilność funkcjonowania systemu ubezpieczeniowego w Rumunii.

 

- Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych sprawdza, czy wśród w ostatnim czasie na rumuńskich drogach nie doszło do wypadków, w których poszkodowanymi byli polscy podróżni, a sprawcami - klienci upadającego ubezpieczyciela. Jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, PBUK będzie na bieżąco informować poszkodowanych o krokach, jakie należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie - dodaje Mariusz Wichtowski.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...