Aktualności

Gru 21

Roszczenia poszkodowanych w tragedii w Berlinie będą rozpatrywane wg prawa niemieckiego

Po tragicznym wydarzeniu, jakie miało miejsce 20 grudnia 2016 r. w Berlinie, pojawiło się naturalne w takim przypadku pytanie: do kogo rodziny ofiar i poszkodowanych mają wystąpić o odszkodowania?

Po tragicznym wydarzeniu, jakie miało miejsce 20 grudnia 2016 r. w Berlinie, pojawiło się naturalne w takim przypadku pytanie: do kogo rodziny ofiar i poszkodowanych mają wystąpić o odszkodowania?

 

Obecnie, czyli w kilka dni po zdarzeniu, nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone przez niemieckie organa ścigania, kto i dlaczego do niego doprowadził. W związku z tym możliwe są dwa scenariusze związane z rozpatrywaniem roszczeń poszkodowanych bądź ich bliskich:

 

a) o ile nie zostanie jednoznacznie ustalone, że szkoda spowodowana została działaniem umyślnym, czy też potraktowana zostanie jako akt terroru, właściwym do rozpatrywania potencjalnych roszczeń będzie Niemieckie Biuro Zielonej Karty (Deutsche Buro Grune Karte). Natomiast zobowiązanymi do naprawienia szkody, zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, będą solidarnie zakłady ubezpieczeń, które wystawiły polisy ? ciągnika (Compensa TU SA) i naczepy (TUiR Allianz Polska SA);

 

b) w przypadku stwierdzenia winy umyślnej, wszelkie działania podjęte zostaną przez niemiecki fundusz gwarancyjny (Verkehrsopferhilfe), przy czym po zakończeniu procesu likwidacji szkód, finansowo zaangażowane zostaną również oba wspomniane zakłady ubezpieczeń.