Aktualności

Gru 21

Roszczenia poszkodowanych w tragedii w Berlinie będą rozpatrywane wg prawa niemieckiego

Po tragicznym wydarzeniu, jakie miało miejsce 20 grudnia 2016 r. w Berlinie, pojawiło się naturalne w takim przypadku pytanie: do kogo rodziny ofiar i poszkodowanych mają wystąpić o odszkodowania?

Po tragicznym wydarzeniu, jakie miało miejsce 20 grudnia 2016 r. w Berlinie, pojawiło się naturalne w takim przypadku pytanie: do kogo rodziny ofiar i poszkodowanych mają wystąpić o odszkodowania?

 

Obecnie, czyli w kilka dni po zdarzeniu, nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone przez niemieckie organa ścigania, kto i dlaczego do niego doprowadził. W związku z tym możliwe są dwa scenariusze związane z rozpatrywaniem roszczeń poszkodowanych bądź ich bliskich:

 

a) o ile nie zostanie jednoznacznie ustalone, że szkoda spowodowana została działaniem umyślnym, czy też potraktowana zostanie jako akt terroru, właściwym do rozpatrywania potencjalnych roszczeń będzie Niemieckie Biuro Zielonej Karty (Deutsche Buro Grune Karte). Natomiast zobowiązanymi do naprawienia szkody, zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, będą solidarnie zakłady ubezpieczeń, które wystawiły polisy ? ciągnika (Compensa TU SA) i naczepy (TUiR Allianz Polska SA);

 

b) w przypadku stwierdzenia winy umyślnej, wszelkie działania podjęte zostaną przez niemiecki fundusz gwarancyjny (Verkehrsopferhilfe), przy czym po zakończeniu procesu likwidacji szkód, finansowo zaangażowane zostaną również oba wspomniane zakłady ubezpieczeń.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...