Aktualności

Maj 09

Rumuński Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje wypłaty odszkodowań w imieniu Carpatica Asig SA

Rumuński Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (FGA) otrzymał ostateczną, nie podlegającą zaskarżeniu, decyzję sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego przeciwko Carpatica Asig SA. Decyzja została wydana i opublikowana.

Zgodnie rumuńskim prawem, spełnione zostały tym samym przesłanki, aby FGA mógł rozpocząć dokonywanie płatności odszkodowań poszkodowanym kierującym roszczenia wobec Carpatica Asig SA.

Każdy poszkodowany przez ubezpieczonego w Carpatica Asig SA może kierować roszczenia do FGA. W tym celu należy w ciągu 90 dni od daty wydania decyzji sądu złożyć wniosek do funduszu. FGA może też rozpatrywać reklamacje.

Informację prasową funduszu na ten temat znaleźć można pod adresem: 

http://www.fgaromania.ro/fga-va-initia-platile-catre-creditorii-de-asigurari-ai-societatii-carpatica-asig-s-a/