Aktualności

Lut 10

Do kogo lub czego jest przypisane OC w Polsce?

O polskim ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zwykło się mawiać, że jest przypisane do pojazdu. Jest to niewątpliwie uproszczenie, które wprowadza pewne niedomówienia.

Jak wskazuje ustawowa nazwa produktu, ubezpieczona jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego, czyli ujemne konsekwencje w związku z zaistnieniem negatywnych zdarzeń, w tym przypadku w ruchu drogowym. Ubezpieczenie OC zwalnia posiadacza polisy z odpowiedzialności osobistej za wyrównanie strat poniesionych przez poszkodowanych.

W odniesieniu do OC komunikacyjnego, ubezpieczonym jest posiadacz pojazdu mechanicznego. Może być nim ten, kto użytkuje dany pojazd. Nie musi nim być wcale właściciel wymieniony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Swego czasu toczyła się dyskusja na temat przypadków pojazdów, których właściciele zmarli, a spadkobiercy ich jeszcze nie objęli jako spadek. Tym niemniej domniemany spadkobierca może taki pojazd użytkować i może go w związku z tym ubezpieczyć.

Całkiem niedawno w polskim parlamencie toczyła się dyskusja na temat zmiany "przypisania" ubezpieczenia OC z samochodu na kierowcę.

W założeniu posiadacz dwóch lub więcej aut (np. prywatnego i zarejestrowanego na jednoosobową działalność gospodarczą) nie traciłby zniżek w razie kolizji spowodowanej przez z osobę trzecią jeżdżącą jego pojazdem. Posłom wnioskodawcom chodziło o to, aby każdy posiadacz więcej niż jednego auta mógł wykupić tylko jedną polisę OC. Takie ubezpieczenie byłoby więc przypisane do kierowcy, nie zaś do poszczególnych pojazdów. Oznaczałoby to jednak, że każdy kierowca poruszający się po drogach musiałby mieć wykupione OC.

 

Kim jest posiadacz pojazdu mechanicznego?

Wymieniony w nazwie ubezpieczenia posiadacz pojazdu mechanicznego to jak już wiemy, nie tylko prawny właściciel, ale także np. spadkobierca korzystający z pojazdu po śmierci właściciela, może to być również np. leasingobiorca lub osoba korzystająca z wypożyczonego pojazdu.

Do katalogu osób objętych zakresem ubezpieczenia należy także zaliczyć tych, którym posiadacz czasowo użyczy użyczy auto. Jeśli któryś z nich spowoduje wypadek lub kolizję, a użytkował pojazd zgodnie z prawem (nie był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, miał ważne prawo jazdy, nie wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku przestępstwa) wówczas także OC będzie miało zastosowanie i uchroni go przed finansowymi konsekwencjami wywołanych strat.

Na marginesie warto pamiętać, że w sytuacji odwrotnej, gdy osoba nie będąca właścicielem pojazdu, na który nie wykupiono polisy, spowoduje wypadek, wówczas solidarnie z właścicielem poniesie z własnej kieszeni koszty naprawy wszelkich szkód.

 

Kogo więc chroni polisa OC?

Powszechnie uważa się, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ma za zadanie przede wszystkim chronić potencjalnych poszkodowanych w wypadkach drogowych przed skutkami finansowymi poniesionych strat i obrażeń, a rodzinom ofiar - wynagrodzić cierpienie. Jest to przekonanie słuszne, choć nie oddaje istoty ubezpieczenia OC w pełni. Zabezpieczenie potencjalnych pokrzywdzonych leży u podstaw nadania tej kategorii ubezpieczeń charakteru obowiązkowego.

Jednak oprócz tego ma ono także zdjąć z właścicieli pojazdów mechanicznych, a także ich innych użytkowników, ryzyko poniesienia kosztów związanych ze spowodowanymi przez nich szkodami na drodze. Mogą to być nota bene szkody zarówno na majątku poszkodowanych (samochody, motocykle, rowery, ale także np. ogrodzenia posesji, bramy i tp.), jak i na nich samych (zdrowie, życie).

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...