Aktualności

Cze 11

Upadłość duńskiego ubezpieczyciela

Jak poinformował Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet), 8 maja 2018 r. likwidator towarzystwa ubezpieczeniowego Alpha Insurance A/S wystąpił do sądu z wnioskiem o dobrowolną likwidację towarzystwa wskutek niewypłacalności (bankructwa). Duński Urząd Nadzoru Finansowego wprowadził4 marca br. ze skutkiem natychmiastowym zakaz prowadzenia przez Alpha Insurance  A/S działalności ubezpieczeniowej w zakresie zawierania i przedłużania umów ubezpieczenia, jak również cedowania 100 proc. ryzyk w ramach umowy reasekuracyjnej.

 

Alpha Insurance A/S nie spełniała wymaganych prawem kryteriów kapitałowych, co mogło mieć negatywny wpływ na prawa posiadaczy polis ubezpieczeniowych. W trudnej sytuacji finansowej znalazł się też jeden z wiodących reasekuratorów towarzystwa, co skutkować może ryzykiem nie wywiązania się z zobowiązań reasekuracyjnych wobec Alpha Insurance A/S. 

 

Duński Urząd Nadzoru Finansowego poinformował niezwłocznie krajowe nadzory finansowe państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego o wdrożonych środkach wobec Alpha Insurance A/S. Walne zgromadzenie Alpha Insurance A/S postawiło towarzystwo w stan likwidacji. W konsekwencji dotychczas ubezpieczeni w ramach umów ubezpieczeń obowiązkowych, w tym ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązani są do niezwłocznego zawarcia nowych umów w innych zakładach ubezpieczeń.

 

Duński Fundusz Ubezpieczeniowy pokrywa wszystkie szkody zaistniałe do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie niewypłacalności. Szkody ubezpieczonych wynikające z zawartych umów ubezpieczenia, o ile na mocy prawa są objęte gwarancjami Funduszu Gwarancyjnego, należy zgłosić do niego do dnia 8 listopada 2018. W przypadku szkód nie objętych gwarancjami, należy je zgłaszać bezpośrednio do kuratora upadającego zakładu ubezpieczeń.  Szczegóły można znaleźć na stronie: www.alphagroup.dk.

 

Alpha Insurance A/S oferowało polisy majątkowe nie tylko w Danii, ale również w oparciu o swobodę świadczenia umów na terenie Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Według danych z raportu o wypłacalności i sytuacji finansowej Alpha Insurance A/S na podstawowe ryzyka przyjmowane do ubezpieczenia składały się:

 

Udział składki ubezpieczeniowej w portfelu:

 • Choroby i wypadki 1 proc.
 • Ryzyka pracownicze 15 proc.
 • OC komunikacyjne 25 proc.
 • AC pojazdów mechanicznych 27 proc.
 • Morskie, lotnicze i cargo proc.
 • Ogień i inne ryzyka - prywatne proc.
 • Ogień i inne ryzyka - gospodarcze 10 proc.
 • OC ogólne proc.
 • Kredyty i gwarancje proc.
 • Ochrona prawna proc.
 • Inne ryzyka bezpośrednie oraz reasekuracja proporcjonalna proc.

 

Geograficzny rozkład przyjmowanych ryzyk:

 • Dania 16 proc.
 • Francja 11 proc.
 • Niemcy proc.
 • Wielka Brytania 48 proc.
 • Pozostałe 17 proc.

 

Wynik techniczny na koniec roku 2016 był negatywny i wyniósł -200 milionów koron duńskich.

 

Mając na uwadze silne zaangażowanie na terenie Wielkiej Brytanii warto podkreśić, iż Alpha Insurance A/S skoncentrowana byłą na oferowaniu umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego dla podmiotów komercyjnych takich przewoźnicy. W konsekwencji upadłość dotknęła ponad 700 niezrzeszonych kierowców taksówek oraz ponad 10 000 taksówkarzy zrzeszonych Stowarzyszeniu LicencjonowanychKierowców Taksówek. 

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych gwarantuje wypłatę wszelkich świadczeń odszkodowawczych ze zdarzeń zaistniałych na terenie Polski, a spowodowanych przez kierujących zaopatrzonych w polisy ubezpieczeniowe Alpha Insurance A/S. W tym, jak również w przypadku zdarzeń powstałych na terenie pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego   oraz Andory, Serbii i Szwajcarii należy kontaktować się bezpośrednio z PBUK: 

 • telefonicznie: + 48 22 551 51 00, 
 • korespondencyjnie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa lub 
 • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...