Aktualności

Cze 25

Walne Zgromadzenie Członków PBUK

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Biura za rok 2017. Udzieliło też absolutorium Zarządowi oraz Radzie Biura.

Dobiegła końca kadencja Rady Biura. Zgromadzenie dokonało więc wyboru jej nowego składu. Członkami Rady zostali:

  • Ireneusz Arczewski,
  • Krzysztof Kudelski,
  • Jerzy Lenard,
  • Roman Pałac

 

Zgromadzenie przyjęło także zmiany w Statucie Biura oraz podjęło uchwałę w sprawie formatu polis ubezpieczeń granicznych.