Aktualności

Wrz 13

Cypryjski Olympic Insurance stracił licencję

Cypryjski nadzór finansowy powołał zarządcę tymczasowego w towarzystwie ubezpieczeniowym Olympic Insurance Co Ltd. Oznacza to, że wszystkie polisy wystawione przez ubezpieczyciela straciły ważność. Likwidacja firmy spowoduje wygaśnięcie około 200 tys. umów ubezpieczeniowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wynikające z nich zobowiązania szacowane są na około 23 miliony euro.

 


W dniu 10 sierpnia 2018 roku powołany został zarządca tymczasowy cypryjskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Olympic Insurance Co Ltd. Zgodnie z prawem cypryjskim z dniem ogłoszenia tej decyzji (17 sierpnia 2018 r.) straciły ważność wszystkie polisy wystawione przez ubezpieczyciela.

 

Cypryjski rynek ubezpieczeniowy wchodzi w skład Porozumienia Wielostronnego w ramach Systemu Zielonej Karty. Oznacza to, że straciły ważność wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe, w tym polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wystawione przez ten zakład ubezpieczeń, które umożliwiały swobodne poruszanie się pojazdami zarejestrowanym na Cyprze, na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory, Serbii i Szwajcarii. Nieważne są również certyfikaty Zielonych Kart uprawniające do wjazdu na teren krajów trzecich tj., spoza obszaru Porozumienia.

 

Olympic Insurance Company Ltd. zostało założone w 1995 r. z siedzibą w Nikozji i było podmiotem zależnym od NYSB Financial Group z siedzibą w Luksemburgu.

 

Firma prowadziła również działalność ubezpieczeniową na terenie Bułgarii, na zasadzie swobody tworzenia oddziałów (FOE), oferując m.in. ubezpieczenia pojazdów mechanicznych (OC i AC), ubezpieczenia majątkowe indywidualne i dla podmiotów gospodarczych, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, różne typy OC poza komunikacyjnego, ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia transportowe. 

 

Likwidacja ubezpieczyciela spowoduje wygaśniecie na terenie Bułgarii około 200 tys. umów ubezpieczeniowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przy czym dotychczasowe zobowiązania odszkodowawcze z nich wynikające szacowane są na około 23 miliony Euro.

 

Mając na uwadze ochronę praw poszkodowanych, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych gwarantuje:

  1. wypłatę świadczeń w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie Polski, które wynikają z wypadków spowodowanych ruchem pojazdów zaopatrzonych w bułgarskie i cypryjskie tablice rejestracyjne, a ubezpieczonych dotychczas w ww. towarzystwie ubezpieczeniowym,
  2. możliwość dochodzenia roszczeń i wypłatę świadczenia odszkodowawczego za pośrednictwem Organu Odszkodowawczego PBUK w przypadkach zdarzeń zaistniałych poza granicami kraju na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  3. pomoc w tych i innych przypadkach w uzyskaniu potwierdzenia pokrycia ubezpieczeniowego oraz informacji co do sposobu dochodzenia roszczeń. 

 

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...